Srpski pokret Dveri protiv dnevnog lista InformerNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu I članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Nevena Krivokapić, Stojan Marković, Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Marija Kordić, Zlatko Čobović, Tamara Skrozza, Petar Jeremić, Vladimir Radomirović, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 28.4. 2016. godine, većinom glasova, izriče


JAVNU OPOMENU


Tekstom “Dveri i DSS krive Srbe za genocid u Srebrenici”, objavljen u broju od 12-13. marta 2016. godine, dnevni list „Informer“

1. prekršio je tačku 2 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, po kojoj je novinarobavezan da: pravi jasnu razliku između činjenica koje prenosi, komentara, pretpostavki I nagađanja, 

2. prekršio je tacku 2 Odeljka II (Nezavisnost od pritisaka), po kojoj ekonomski i interesi izdavača ne smeju da utiču na uređivačku politiku na način koji bi imao za posledicu netačno, neobjektivno, nepotpuno i neblagovremeno informisanje,

3. prekršio je i tačku 3 Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojoj je prećutkivanje činjenica koje mogu bitno da utiču na stav javnosti o nekom događaju jednako njihovom namernom iskrivljivanju ili iznošenju laži.


OBRAZLOŽENJE


Žalbu Savetu za štampu podneo je advokat Srpskog pokreta Dveri, ocenjujući da su spornim tekstom prekršene odredbe Kodeksa koje se odnose na istinitost izveštavanja, budući da Dveri ne samo da ne krive “Srbiju za navodni genocid u Srebrenici, već ističu da se Srbima na prostoru Bratunca desio genocid”.  On je naveo da je novinarka “Informera” o tome obaveštena mejlom, ali je izostala bilo kakva reakcija, odnosno objavljivanje ispravke. Iz izjave koju je novinarki dao Boško Obradović, predsednik Dveri, objavljena je samo jedna rečenica, a podnosilac žalbe veruje da list nije ni imao nameru da objektivno izveštava javnost, već se stavio u službu političkih protivnika Dveri, objavljujući ovakvu neistinu u jeku izborne kampanje.

U odvojenim odgovorima na žalbu novinarka “Informera” i advokat redakcije naveli su da redakcija nije dobila nikakav demanti, te je nejasno na osnovu čega advokat očekuje da “Informer” to objavi. Novinarka je navela da je Informativna služba Dveri poslala odgovor i dopunu odgovora Boška Obradovića na pitanje koje je postavljeno, ali da, zbog prostora, nije objavljena cela izjava. “Novinar nije dužan da objavi celovitu izjavu, ukoliko prenese najvažniju informaciju dobijenu od sagovornika. Kakva će biti oprema teksta zavisi od uređivačkog kolegijuma”, ističe se u odgovoru. Advokat “Informera” je naglasio da je novinarska ekipa lista prikupljala i proveravala informacije sa dužnom novinarskom pažnjom, poštujući načelo da se čuje i druga strana.

Članovi Komisije za žalbe zaključili su da advokat Dveri nije poslao odgovor na objavljeni tekst, nego je redakciji naknadno dostavljena dopuna odgovora Boška Obradovića. Komisija nije imala uvid u njegovu prvu izjavu, ali se ne čini verovatnim da je iz nje preneta najvažnija informacija, kako je navedeno u odgovoru na žalbu. Iz onoga što je objavljeno stiče se utisak da je njemu postavljeno pitanje zašto je Sanda Rašković prva na listi, a ne da li podržava njenu izjavu o genocidu počinjenom u Srebrenici. Uz to, ekipa “Informera” sve vreme komentariše ono što je rekao, ili nije rekao, navodeći da “neće da kaže”, “uporno i tvrdoglavo” odbija, “pokušava da izvrda”, ali čak ni takvo sugeriranje čitaocu da on izbegava da direktno odgovori ne potkrepljuje tvrdnju iz naslova da “Dveri i DSS krive Srbe za genocide”. S obzirom na to da je tekst objavljen na naslovnoj strani u izbornoj kampanji, što je moglo da utiče na birače, Komisija je zaključila i da je reč o pokušaju da se nanese šteta političkoj opciji koju list ne podržava.

Članovi Komisije su, zato, sa osam glasova “za” i tri “uzdržana” odlučili da je “Informer” prekršio Kodeks novinara Srbije i izrekli javnu opomenu.


Beograd, 28.4.2016.


Predsedavajuća
Nevena Krivokapić


Kompletan žalbeni postupak