Regionalni centar za manjine protiv dnevnog lista Večernje novostiNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Stojan Marković, Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Stojan Marković, Zlatko Čobović, Tamara Skrozza, Petar Jeremić, Vladimir Radomirović, Marija Kordić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 31.3. 2016. godine, jednoglasno, donosi


ODLUKU


Tekstom “Maloletni Rom ubio zbog para?”, objavljenim 20. februara 2016. godine, u onlajn izdanju lista i komentarima ispod teksta, dnevni list “Večernje novosti”

1. prekršio je tačku 1 Odeljka IV (Odgovornost novinara) Kodeksa novinara Srbije, po kojoj novinar mora da se suprotstavi svima koji krše ljudska prava ili se zalažu za bilo koju vrsu diskriminacije, govor mržnje i podsticanje nasilja,

2. prekršio je i tačku 4 Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojoj novinar mora biti svestan opasnosti od diskriminacije koju mogu da šire mediji i da učini sve da izbegne diskriminaciju zasnovanu, između ostalog, na rasi, polu, starosti, seksualnom opredeljenju, jeziku, veri, političkom i drugom mišljenju, nacionalnom ili društvenom poreklu.

Nalaže se dnevnom listu „Večernje novosti“ da ovu odluku objavi u svom onlajn izdanju u roku od pet dana od dana dostavljanja odluke.


OBRAZLOŽENJE


Žalbu Savetu za štampu podneo je Regionalni centar za manjine, jer se u tekstu, kako je navedeno, suprotno Kodeksu novinara Srbije, ističe nacionalna pripadnosr maloletnog počinioca krivičnog dela. Takođe, po mišljenju Regionalnog centra za manjine, Kodeks je prekršen i objavljivanjem određenih komentara čitalaca, kojima se podstiče diskriminacija i neptrpeljivost, stvara strah, neprijateljsko i ponižavajuće okruženje, koje vređa dostojanstvo čitave jedne manjinske grupe. U žalbi se ističe i da su ovakvi komentari direktno podstaknuti isticanjem nacionalne propadnostu učinioca krivičnog dela.

Redakcija “Večernjih novosti” nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije za žalbe ocenili su da je isticanje nacionalne pripadnosti u naslovu bilo ne samo nepotrebno, nego je i pitanje koliko je taj podatak i istinit, s obzirom da u samom tekstu toga uopšte nema. Kodeks novinara Srbije izričito predviđa da se prilikom izveštavanja o krivičnim delima, “nacionalna, rasna, verska,ideološka i politička pripadnost, kao i seksualno opredeljenje, socijalni i bračni status osumnjičenih ili žrtava pominje samo kada je to u neposrednoj vezi sa prirodom počinjenog krivičnog dela”. U ovom slučaju takva veza ne postoji, pa je nejasno zbog čega je u naslovu istaknuta baš nacionalna pripadnost maloletnika.

Ovaj prekršaj je utoliko teži što je Savet za štampu više puta do sada redakciji “Večernjih novosti” ukazao da su ovakvi naslovi suprotni etičkim pravilima profesije, a redakcija ih uporno ponavlja.

Takođe, listu je i ranije ukazano da Savet za štampu smatra redakcije odgovornim za objavljivanje neprimerenih komentara čitalaca i da bi, posebno velike redakcije, poput “Večernjih novosti”, morale da obezbede premoderaciju, kako bi se izbeglo objavljivanje diskriminatornih komentara kojima se poziva i na nasilje nad celom zajednicom, kao što je ovoga puta slučaj.

Komisija je,zbog svega toga, jednoglasno odlučila da su “Večernje novosti” prekršile Kodeks novinara i naložila listu da ovu odluku objavi. 

 

Novi Sad, 31.3.2016.

Predsedavajući
Stojan Marković

 
Kompletan žalbeni postupak