Dr Zoran Radovanović protiv dnevnog lista KurirNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Stojan Marković, Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Tamara Skrozza, Petar Jeremić, Zlatko Čobović, Vladimir Radomirović, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 31.3.2016. godine, nije uspela da usaglasi odluku o tome da li je „Kurir”, objavljivanjem teksta “Vakcine za bebe su opasne”, 14. marta 2016. godine, prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije. „Za“ odluku da je Kodeks prekršen glasalo je sedam članova Komisije, a dva su bila “protiv”, tako da za odluku nije bilo potrebne većine od osam glasova.


OBRAZLOŽENJE


Dr Zoran Radovanović, predsednik Lige za imunizaciju i predsednik Etičkog komiteta Srpskog lekarskog društva, podneo je žalbu Savetu za štampu verujući da su spornim tekstom prekršene odredbe Kodeksa novinara koje se odnose na istinitost izveštavanja. On je naveo da su u tekstu iznete brojne netačne tvrdnje, a čitaocu se još i sugeriše da je reč o “nečemu što ‘Kurir’ jedini sme da objavi”, o pomno skrivanim dokumentima, iako zapravo nema ničeg skandaloznog i šokantnog u onome što je objavljeno, pošto je reč o podacima sa sajta Ministarstva zdravlja SAD. Te podatke, međutim, “Kurir” interepretira tako da predstavljaju “ružne i opasne dezinformacije”.

U odgovoru na žalbu, odgovorna urednica “Kurira” Marija Kordić navela je da je za temu o vakcinama odabrala pravu opremu, jer drugi mediji nisu objavili ove podatke, a to što su oni dr Radovanoviću poznati kao stručnjaku, nikako ne znači da su poznati i široj javnosti. “Kurir” je, istakla je, objavio dva dokumenta, -jedan koji govori o odštetama koje su SAD isplatile zbog posledica vakcinacije, a kako će se on tumačiti zavisi od ugla gledanja. Odmah su objavljeni i podaci iz dokumenta Svetske zdravstvene organizacije u kojem se kaže da je poželjno vakcinisati decu, kao i stav lekara imunologa iz klinike Tiršova, koji takođe zagovara vakcinaciju, ističe se, između ostalog u odgovoru na žalbu.

Većina članova Komisije za žalbe ocenila je da su prekršene, pre svega, odredbe, Kodeksa koje novinarima zabranjuju da među ljude unose neopravdani strah, što se ovim tekstom čini. Roditelji u Srbiji su već duže vreme u nedoumici oko toga treba li ili ne da vakcinišu decu, upravo zbog toga što im se povremeno plasiraju ovakvi tekstovi u kojima se, bez ikakve ograde, tvrdi da vakcine izavaju ozbiljne bolesti, pa i smrt dece. Iznošenje ovakvih tvrdnji, koje su nedovoljno potkrepljene podacima i ne zasnivaju se na nepobitnim činjenicama, kao i prikrivanje podataka koji doprinose boljem razumevanju objavljenih informacija, veoma je opasno i uznemiravajuće za veliki broj ljudi. Novinari bi, stoga, po mišljenju većine članova Komisije o ovoj temi, za koju nesumnjivo postoji veliki javni interesi o kojoj treba pisati, morali da izveštavaju mnogo obazrivije i bez nepotrebnog podizanja tenzija i senzacionalizma.

Dva člana Komisije bila su, međutim, protiv ovakve odluke, smatrajući da je važno da se o vakcinama piše, da se iznose različiti podaci o tome i da, vodeći računa o interesu javnosti, novinari otvore debatu o ovoj temi, kako bi zainteresovani roditelji bili upoznati sa svim aspektima vakcinacije. U tekstu, po njihovom mišljenju, nisu izneti netačni podaci, zbog čega veruju da nema prekršaja Kodeksa novinara.

Kako je, prema Statutu Saveta za štampu i Poslovniku o radu Komisije za žalbe potrebno da se „za“ svaku odluku izjasni osam članova Komisije, odluka u ovom slučaju nije doneta, jer je sedam članova Komisije glasalo za to da je „Kurir“ prekršio Kodeks novinara Srbije.

 

Novi Sad, 31.3.2016.                                                                                     

Predsedavajući
Stojan Marković

 
Kompletan žalbeni postupak