Pištaljka protiv dnevnog lista KurirNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Stojan Marković, Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Tamara Skrozza, Petar Jeremić, Zlatko Čobović, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 31.3.2016. godine, nije uspela da usaglasi odluku o tome da li je „Kurir” prekršio Kodeks novinara Srbije objavljivanjem tekstova “Vučićev šofer za šest meseci postao milioner”, “Istraga o bogatstvu Vučićevog šofera”  i “Vučićev šofer podneo ostavku u Zemunu”, 21 i 22. januara i 6. februara 2016. godine „Za“ odluku da je Kodeks nije prekršen glasalo je šest članova Komisije, dok su dva člana bila “protiv”, tako da za odluku nije bilo potrebne većine od osam glasova.


OBRAZLOŽENJE


Žalbu Savetu za štampu podneo je glavni i odgovorni urednik portala “Pištaljka” Vladimir Radomirović, smatrajući da je objavljivanjem spornih tekstova “Kurir” prekršio nekoliko odredbi Kodeksa novinara Srbije, jer nisu tačno i blagovremeno izvestili o događajima od interesa za javnost, odložili su objavljivanje bitnih informacija, plagirali su tuđe informacije I nisu naveli izvor informacija. On je naveo da je tekst o predsedniku opštine Zemun, čija se imovina drastično uvećala za šest meseci, objavio 30, marta prošle godine, da bi “Kurir” isti tekst, “prepisan članak ‘Pištaljke’ objavio devet meseci kasnije, ne navodeći izvor.

U odgovoru na žalbu, odgovorna urednica “Kurira” Marija Kordić navela je, između ostalog, da je odluka o tome kada će se nešto objaviti stvar uređivačke politike, te da takvo pitanje urednika jednog portala smatra vrhunskim bezobrazlukom i drskim mešanjem u poslovanje lista” koji uređuje. Ona je objasnila da je novinarka “Kurira” priču o predsedniku opštine Zemun pronašla u “Zemunskim novinama”, a tekst napisala na osnovu informacija o imovinskom stanju dostupnih na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije, analizirala ih i napravila svoj autorski tekst. Odgovorna urednica je priznala da je primedba da nisu naveli izvor iz kojeg su preuzeli osnovnu informaciju tačna, ali da se i lično zbog toga izvinila uredniku “Pištaljke”, kao i da je narednog dana “Kurir” naveo da je “Pištaljka” već pisala o ovom slučaju.

Većina članova Komisije ocenila je da prekršaja Kodeksa nije bilo, jer je “Kurir”, odmah nakon reagovanja “Pištaljke”, objavio da je taj portal ranije istraživao istu temu, a urednici su se izvinili uredniku portala. Po njihovom mišljenju, u ovom slučaju nije reč ni o doslovnom prepisivanju teksta, već je preuzeta tema kojom se “Pištaljka” bavila. Ista tema obrađena je na nešto drugačiji način, tačnije upotrebljeni su i podaci do kojih je došla “Pištaljka”, ali su pozvani i drugi sagovornici.

Dva člana Komisije smatrala su da je Kodeks novinara prekršen, jer je “Kurir” jednostavno iskopirao podatke do kojih je “Pištaljka” došla novinarskim istraživanjem, a da nije ni pomenut izvor iz kojeg su podaci preuzeti. Kasnija komunikacija među urednicima nije ni od kakvog značaja za utvrđivanje povrede Kodeksa, tim pre što portal “Pištaljka” nije prvi put u situaciji da mu drugi mediji neovlašćeno preuzimaju članke.

Kako je, prema Statutu Saveta za štampu i Poslovniku o radu Komisije za žalbe potrebno da se „za“ svaku odluku izjasni osam članova Komisije, odluka u ovom slučaju nije doneta, jer je šest članova Komisije glasalo za to da „Kurir“ nije prekršio Kodeks novinara Srbije, a dva člana da jeste.

 

Novi Sad, 31.3.2016.                                                                                     

Predsedavajući
Stojan Marković


Kompletan žalbeni postupak