Vlado Mareš protiv dnevnog lista Večernje novostiNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Stojan Marković, Ivan Cvejić, Zlatko Čobović, Tamara Skrozza, Marija Kordić, Petar Jeremić, Vladimir Radomirović, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 31.3. 2016. godine, većinom glasova, donosi


ODLUKU


Tekstom “Više od netrpeljivosti”, objavljenim 26. februara 2016. godine, u onlajn izdanju lista, dnevni list “Večernje novosti”

1. prekršio je tačku 1 Odeljka IV (Odgovornost novinara) Kodeksa novinara Srbije, po kojoj novinar mora da se suprotstavi svima koji krše ljudska prava ili se zalažu za bilo koju vrsu diskriminacije, govor mržnje i podsticanje nasilja,

2. prekršio je i tačku 4 Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojoj novinar mora biti svestan opasnosti od diskriminacije koju mogu da šire mediji i da učini sve da izbegne diskriminaciju zasnovanu, između ostalog, na rasi, polu, starosti, seksualnom opredeljenju, jeziku, veri, političkom i drugom mišljenju, nacionalnom ili društvenom poreklu.

Nalaže se dnevnom listu „Večernje novosti“ da ovu odluku objavi u svom onlajn izdanju u roku od pet dana od dana dostavljanja odluke.


OBRAZLOŽENJE


Žalbu Savetu za štampu podneo je Vlado Mareš, član Komisije za žalbe, koji je smatrao da su odbrede Kodeksa novnara o zabrani diskriminacije prekršene poslednjim pasusom komentara glavnog i odgovornog urednika Ratka Dmitrovića. On je naveo da poslednji pasus „sadrži jasno uočljivu, zloslutnu i preteću poruku da ljudi nesrpske nacionalnosti imaju da paze šta će i gde da kažu“ i da, iako je reč o komentaru u kojem autor slobodno iznosi svoje stavove, to svakako ne podrazumeva diskriminaciju i širenje mržnje prema ljudima druge vere ili nacije“.

U odgovoru na žalbu, Ratko Dmitrović je naveo da je podnosilac žalbe ignorisao 90 odsto teksta  kolumne i izvukao samo poslednju rečenicu  iz koje čita ono čega tamo nema i „na osnovu toga donosi presudu“. On je objasnio da je povod za kolumnu bio istup pisca Filipa Davida na dodeli godišnje nagrade Narodne biblioteke Srbije, na kojem se „ogradio“ od Tomislava Nikolića, predsednika Srbije, zbog politike koju je vodio devedesetih. Takav potez ocenio je nezabeleženim u savremenoj Evropi, ističući da, ako to nije „antisrbizam“, nego samo kritika pojedinca Tomislava Nikolića, zašto njegov tekst nije kritika pojedinca Filipa Davida nego netrpeljivost prema Jevrejima. „Gde ja u tekstu spominjem Jevreje i Filipa Davida kao Jevrejina? Nigde. Ja analiziram stav pojedinca, ponavljam, pojedinca, Mareš tog pojedinca pretvara u kolektivitet“, kaže se, između ostalog, u odgovoru na žalbu.

Članovi Komisije za žalbe ocenili su da, bez obzira na to što se u tekstu nigde ne navodi da je Filip David Jevrejin, poslata mu je jasna poruka da mora da vodi računa šta govori i kako se ponaša prema srpskom predsedniku. Isticanjem podatka da su Srbi Filipa Davida i njegovu porodicu čuvali i sačuvali za vreme Drugog svetskog rata, piscu se ukazuje na to da je nešto dužan Srbima (koji su mu spasili život) i da zbog toga mora da pazi šta govori. . Autor kolumne identifikuje predsednika Srbije sa sprskim narodom (što potvrđuje i u odgovoru na žalbu kada kaže da je reč o jednoj od težih uvreda koju je neko poslednjih godina naneo Srbima kao narodu) i praktično poručuje da neko ko nije Srbin nema pravo na kritiku predsednika, jer time pokazuje nepoštovanje prema većinskom narodu i državi u kojoj živi.

Zbog toga je Komisija sa osam glasova „za“ i jednim „uzdržanim“ odlučila da su „Večernje novosti“ prekršile Kodeks novinara Srbije i naložila listu da odluku objavi. 

 

Novi Sad, 31.3.2016.                                                                                 


Predsedavajući
Stojan Marković

 
Kompletan žalbeni postupak