Slaviša Lekić protiv dnevnog lista Politika INa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu I članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Stojan Marković, Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Tamara Skrozza, Petar Jeremić, Marija Kordić, Zlatko Čobović, Vladimir Radomirović, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 31.3.2016. godine, nije uspela da usaglasi odluku o tome da li je „Politika “, objavljivanjem teksta “Portret bez rama: Micin taja”, 6. decembra 2015. godine, prekršila odredbe Kodeksa novinara Srbije. „Za“ odluku da Kodeks nije prekršen glasalo je sedam članova Komisije, jedan je bio “protiv”, a dva “uzdržana”, tako da za odluku nije bilo potrebne većine od osam glasova.


OBRAZLOŽENJE


Slaviša Lekić je podneo žalbu Savetu za štampu jer je, autor spornog teksta, između ostalog, konstatovao: “Lekić tvrdi da već skoro dve decenije ima 37 godina, jer je vreme za njega stalo 1996. godine, kad je bio muž poznate novinarke i kasnije urednice RTS-a Bojane Lekić”. Lekić tvrdi da nikad i nigde nije izrekao takvu “budalaštinu”, te smatra da su zbog toga povređene dve odredbe Kodeksa novinara iz poglavlja Istinitost izveštavanja.

U odgovoru na žalbu, autor teksta Bojan Bilbija naveo da je Lekić u tekstu koji je septembra 2015. godine objavljen u „Vremenu“ rekao „Ja već 19 godina imam 37 godina. Od 1996. godine odbijam da brojim dalje od 37. godine“, tako da istinitost izveštavanja nije povređena ni ovim ni bilo čim drugim, jer su sve navedene činjenice istinite. „S obzirom na to da je u mom tekstu bila reč o parafraziranju, a ne o citiranju, i da tekst pripada žanru komentara, znaci navoda nisu bili neophodni, a parafrazirani delovi jasno su odvojeni zarezima od komentatorskog dela“, ističe se, između ostalog, u odgovoru na žalbu.

Većina članova Komisija ocenila je da Kodeks novinara nije prekršen, odnosno da tekst ne sadrži netačne podatke. Budući da je reč o komentaru, odnosno o tekstu koji dozvoljava slobodnije izražavanje, autor je parafrazirao Lekića, koristeći izjavu koju je zaista dao. Oni su ocenili i da ništa u tekstu nije uvredljivo po podnosioca žalbe, te da se ne čini da je autor imao takvu nameru. Podnosilac žalbe imao je pravo da, ukoliko smatra da je ono što je rekao netačno preneto, odnosno interpretirano, zatraži od „Politike“ objavljivanje odgovora, odnosno reagovanja, što nije uradio.

Jedan član Komisije smatrao je da Kodeks jeste prekršen, jer je komentar uvredljiv za Lekića. Isti stav imala su i dva člana Komisije koja su bila uzdržana, tvrdeći da u tekstu, isitina, nema netačnih informacija, ali da je Slaviša Lekić, kao neko ko ima dugu i uspešnu novinarsku karijeru,  mogao biti povređen time što se, između redova, sugeriše da je poznat samo kao bivši muž Bojane Lekić.

Kako je, prema Statutu Saveta za štampu i Poslovniku o radu Komisije za žalbe potrebno da se „za“ svaku odluku izjasni osam članova Komisije, odluka u ovom slučaju nije doneta, jer je sedam članova Komisije glasalo za to da „Politika“ nije prekršila Kodeks novinara Srbije.

 

Novi Sad, 31.3.2016.

Predsedavajući
Stojan Marković


Kompletan žalbeni postupak