Gej lezbejski info centar protiv nedeljnika AferaNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu I članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije  za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Stojan Marković, Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Stojan Marković, Zlatko Čobović, Tamara Skrozza, Petar Jeremić,Vladimir Radomirović, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 31.3. 2016. godine, jednoglasno, izriče


JAVNU OPOMENU


Tekstom “Ja sam protiv pedera, droge, NVO I Hrvata”, objavljenim 13. januara 2016. godine, nedeljnik “Afera”

1. prekršio je tačku 1 Odeljka II (Nezavisnost od pritiska) Kodeksa novinara Srbije, po kojoj naslov ne sme da bude u suprotnosti sa suštinom teksta,

2. prekršio je tačku 1 Odeljka IV (Odgovornost novinara), po kojoj novinar mora da se suprotstavi svima koji krše ljudska prava ili se zalažu za bilo koju vrsu diskriminacije, govor mržnje i podsticanje nasilja,

3. prekršio je i tačku 4 Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojoj novinar mora biti svestan opasnosti od diskriminacije koju mogu da šire mediji i da učini sve da izbegne diskriminaciju zasnovanu, između ostalog, na rasi, polu, starosti, seksualnom opredeljenju, jeziku, veri, političkom i drugom mišljenju, nacionalnom ili društvenom poreklu.


OBRAZLOŽENJE


Gej lezbejski info centar podneo je žalbu zbog intervjua koji je “Afera” objavila sa Draganom Markovićem Palmom, predsednikom Jedinstvene Srbije, smatrajući da su tekstom prekršene odredbe Kodeksa novinara Srbije koje se odnose na diskriminaciju na osnovu seksualne orijentacije. To je, po mišljenju podnosioca žalbe, učinjeno, izborom naslova i prenošenjem izjava poput: “To su grupice ljudi koje od svojih i tuđih zdravstvenih problema prave biznis” ili “Kako da podržim nešto što je protivprirodno, što je protiv naše tradicije, što je direktno uporeno protiv mog naroda i budućnosti naše dece?”

Redakcija nedeljnika “Afera” nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije za žalbe ocenili su da Dragan Marković Palma ima pravo da iznese svoje mišljenje, kao i da javnost treba da zna kakva uverenja kad je reč o LGBT populaciji ima predsednik jedne političke partije. Novinar je, zato, po mišljenju Komisije, trebalo da prenese njegovo mišljenje, ali je, istovremeno, morao da se “ogradi” od diskriminatornih izjava. Kodeks novinara jasno propisuje da novinar mora da se suprotstavi svima koji krše ljudska prava i zalažu se za diskriminaciju. U ovom slučaju, novinar ne samo da se ni na koji način ne suprostavlja tome, nego se stiče utisak i da sagovornika dodatno podstiče na iznošenje stavova, po kojima je, inače, već poznat u javnosti. Takođe, Komisija smatra da je Kodeks novinara prekršen i neodgovarajućim naslovom, koji sadrži nešto čega u tekstu uopšte nema. U tekstu se, uprkos tome što je u naslov izvučeno da je Marković protiv “pedera, droge, NVO i Hrvata”, uopšte ne pominju ni droga, ni Hrvati, čime se netačno inetrpretira ono što je u intervjuu rečeno.

Zbog toga je Komisija za žalbe jednoglasno odlučila da je “Afera” prekršila Kodeks novinara Srbije i izrekla javnu opomenu. 

 

Novi Sad, 31.3.2016.                                                                                 

Predsedavajući
Stojan Marković


Kompletan žalbeni postupak