Autonomni ženski centar protiv lista BlicNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu I članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Stojan Marković, Ivan Cvejić, Zlatko Čobović, Tamara Skrozza, Marija Kordić, Petar Jeremić, Vladimir Radomirović, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 31.3. 2016. godine, većinom glasova, donosi


ODLUKU

Tekstom “Žene ubice na Balkanu: ređe ubijaju od muškaraca, ali su njihovi zločini monstruozniji”, objavljenim 14. februara 2016. godine, u štampanom i onlajn izdanju, dnevni list “Blic”

1. prekršio je tačku 1 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, po kojoj je obaveza novinar da tačno, objektivno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da zna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije,

2. prekršio je i tačku 3 Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojoj je prećutkivanje činjenica koje mogu bitno da utiču na stav javnosti o nekom događaju jednako njihovom namernom iskrivljivanju ili iznošenju laži:

Nalaže se dnevnom listu „Blic“ da ovu odluku objavi u svom štampanom i onlajn izdanju u roku od pet dana od dana dostavljanja odluke.


OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podneo je Autonomni ženski centar, verujući da je tekstom i njegovom opremom prekršeno više tačaka Kodeksa novinara Srbije. Kako je navedeno u žalbi, već naslov ne odgovara sadržaju teksta, jer je i psiholog koji je sagovornik „Blica“ naveo da nema mnogo razlike između ubistava koje čine žene i onih kada su ubice muškarci. Tekst, ističe se, donosi pregled ubistava koje su počinile žene u poslednjih 11 godina, a da pritom ne daje nikakvo poređenje sa ubistvima koja su počinili muškarci, čime su i prećutane činjenice koje mogu bitno da utiču na stav javnosti. U žalbi je istaknuto i da je jasna namera autorke teksta i uredništva „Blica“ da se žene degradiraju i diskriminišu, te su prekršene i odredbe Kodeksa koje se odnose na zabranu diskriminacije. Takođe, podnosilac žalbe je naveo da je prekršena i pretpostavka nevisnosti jer neke od žena o kojima se piše nisu osuđene, već samo osumnjičene, kao i da je Kodeks prekršen i upotrebom seksističkih fraza, poput „nežniji pol“.

U odgovoru na žalbu, advokat lista „Blic“ je najpre osporio pravo nevladine organizacije koja se, kako tvdi, „sama deklariše kao feministička grupa žena“, da podnese žalbu, jer  nema slobodu da govori u ime svih žena i ne može zastupati prava onih koje ne podržavaju feminističke teorije. Tekst je, inače, objavljen u skladu sa Kodeksom novinara i Zakonom o javnom informisanju, jer je autrka teksta sve podatke iz teksta verodostojno prenela,uz prethodnu proveru u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Advokat je naveo i da novinari imaju pravo da u skladu sa Zakonom objave svoje mišljenje i vrednosne sudove.

Članovi Komisije nisu prihvatili tvrdnju da Autonomni ženski centar nije ovlašćen da podnese žalbu, jer se feminističke grupe upravo bave ženskim pravima, bez obzira da li je svaka žena pomenuta u tekstu pojedinačno feministkinja ili nije. Većina članova Komisije ocenila je da teza iz naslova nema potvrdu u tekstu, odnosno da se iz dostupnih podataka ne može zaključiti da žene ubijaju „ređe, a monstruoznije“, tim pre što u tekstu ne postoje nikakvi podaci o tome koliko često i na koji način ubijaju muškarci. Po oceni članova Komisije, tekst nije napisan sa dužnom novinarskom pažnjom, podaci su uglavnom iz neimenovanih izvora i, čini se, nasumično su izabrani.

Komisija nije uspela da usaglasi stavove o prekršajima ostalih odredbi na koje je podnosilac žalbe ukazao, pre svega kad je reč o„mizoginoj nameri“, koju podnosilac žalbe prepoznaje u ovako obrađenoj temi. Komisija nije našla ni dovoljno elemenata za prekršaj odredbe o obavezi poštovanja pretpostavke nevinosti.

Zbog svega, toga, Komisija je sa devet glasova „za“ i jednim „protiv“ odlučila da se prekršene odredbe koje se odnose na istinitost izveštavanja i novinarsku pažnju i naložila „Blicu“ da ovu odluku objavi.

 

Novi Sad, 31.3.2016.                                                                                  

Predsedavajući
Stojan Marković


Kompletan žalbeni postupak