Ljiljana Milicanović protiv dnevnog lista BlicNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Nevena Krivokapić, Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Tamara Skrozza, Marija Kordić, Petar Jeremić, Stojan Marković, Zlatko Čobović, Vladimir Radomirović, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 26.2. 2016. godine, većinom glasova donosi


ODLUKU


Tekstom “Boni I Klajd iz Negotina – bračni par se šegači sa državom”, objavljenim 12. januara 2016. u štampanom i onlajn izdanju i tekstom “Predsedniče, zašto ste lopovu smanjili kaznu”, objavljenim 18. januara 2016. u štampanom izdanju, dnevni list “Blic”

1. prekršio je tačke 2. i 4.  Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da pravi jasnu razliku između činjenica koje prenosi, komentara, pretpostavki i nagađanja, kao i da je dužan da, kada je to neophodno, konsultuje što više izvora i omogući im da iznesu svoj stav,

2. prekršio je I tačku 1. Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojoj je novinar obavezan da pristupa poslu sa dužnom profesionalnom pažnjom.

Nalaže se listu “Blic” da odluku Komisije objavi u svom štampanom i onlajn izdanju u roku od pet dana od dana dostavljanja odluke.


OBRAZLOŽENJE


Advokati Ljiljane Milicanović podneli su žalbu, navodeći da su tekstovima plasirane brojne neutemeljene i lažne informacije. Posebno se ističe da novinari pre objavljivanja teksta nisu uopšte kontaktirali Milicanović, dok je neutemeljenim navodima u tekstu stvorena lažna slika da je ona koristila svoju poziciju u HE “Đerdap 2“a bi, sa svojim suprugom, pribavljala “protivpravnu imovinsku korist“. Takođe, bez dokaza se tvrdi da je ona, ustupajući prostorije firme Kancelariji za altentativne sankcije, omogućila svom suprugu da bude premešeten u drugi zatvor, odnosno u otvoreno odeljenje. U žalbi se ističe i da je sam naslov “Boni i Klajd“tenedenciozan i zlonameran, a da su objavljenim tekstovima ozbiljno narušen čast i ugled Ljiljane Milicanović. Advokati su naveli i da su od “Blica“tražili da joj se isplati nadoknade na ime nematerijalne štete, ali da je advokat redakcije odgovorio da je zahtev neosnovan, te da jedan od dva sporna teksta nije ni objavljen u tom listu.

Da tekst “Predsedniče, zašto ste lopovu smanjili kaznu “nije objavljen u “Blicu“advokat tog lista naveo je i u odgovoru na žalbu Savetu za štampu. Drugi tekst objavljen je, kako je, istaknuto, u skladu sa Kodeksom i sa dužnom pažnjom. Prikupljene informacije su prenete verodostojno, uz prethodnu proveru, te da je reč o infomacijama o kojima javnost ima opravdan interes da zna da “gospodinMilicanović, koji je izvršio niz krivičnih dela i osuđen je na tri godine zatvora, zloupotrebljava svoj položaj i izbegava izdržavanje krivične kazne“,kaže se, između ostalog, u odgovoru na žalbu.

Komisija je utvrdila da je i drugi tekst, suprotno tvrdnjama advokata “Blica“objavljen 18.januara 2016. godine u izdanju za “unutrašnjost“, ali ne i u beogradskom izdanju. Oba teksta su, po mišljenju članova Komisije, napisana neprofesionalno i bez poštovanja pravila etičkog Kodeksa. Informacije za koje nije naveden nikakav izvor, nisu dodatno proverene, niti su pruženi bilo kakvi dokazi za iznete tvrdnje. Novinari nisu ni pokušali da stupe u kontakt sa osobama na koje se tekst odnosi i da ime pruže priliku da na bilo šta odgovore. Tekstovi su napisani bez dužne novinarske pažnje i bez ikakvog obzira prema ljudima o kojima se piše.

Deo članova Komisije ukazao je da podnosilac žalbe nije pokušao da iskoristi pravo na demanti, već je odmah tražio finansijsku nadoknadu, što ne smatra dobrom praksom. Komisija preporučuje svima koji se smatraju povređenim nečim što je o njima objavljeno da se pre obraćanja Savetu za štampu ili sudu, obrate redakcijama sa zahtevom za objavljivanje odgovora. Ovo, međutim, nije obaveza oštećenih i Komisija, prilikom razmatranja žalbe, ne može to uzeti kao nešto što umanjuje težinu žalbe.

Komisija je zato, sa deset glasova “za“ i jednim “uzdržanim“, odlučila da je  “Blic“prekršio Kodeks i naložila listu da ovu odluku objavi.

 

Beograd, 26.2.2016.                                                                          


Predsedavajuća
Nevena Krivokapić


Kompletan žalbeni postupak