Zoran Živković protiv dnevnog lista InformerNa osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Stojan Marković, Zlatko Čobović, Tamara Skrozza, Petar Jeremić, Vladimir Radomirović, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 28.1. 2016. godine, jednoglasno, izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstom “Neka se pripreme Živković i Mišković”, objavljenim 28. decembra 2015. godine, u štampanom i onlajn izdanju, dnevni list „Informer“

1. prekršio je tačku 3 Odeljka IV (Odgovornost novinara) Kodeksa novinara Srbije, po kojoj je novinar obavezan da poštuje pravilo pretpostavke nevinosti i ne sme nikoga proglasiti krivim do izricanja sudske presude,

2. prekršio je i tačku 6 Odeljka IV (Odgovornost novinara), o obavezi poštovanja etike i kulture javne reči


OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podneo je Zoran Živković, ističući da je na naslovnoj strani “Informera” objavljen tekst kojim se poziva na njegovo hapšenje napisima –“Apsi bandu”, “Ministar policije: Biće još hapšenja” i “Sledeći Živković i Mišković”. On je naveo da je i u tekstu nastavljeno sa neosnovanim optužbama, uz napomenu da bi mogao da završi u zatvoru “ukoliko neko od uhapšenih u akciji ‘Rezač’ progovori”. “Nedopustivo da je da novinar napiše optužbu i navodi navodne podatke iz istrage u koju nije imao uvid, a urednik dopusti objavljivanje bez dokaza ili odluke suda. Jasno je da su naslovna strana i tekst deo političkog linča opozicije i organizovane kampanje protiv moje malenkosti i političke partije na čijem sam čelu“, kaže se, između ostalog, u žalbu.

U odgovoru na žalbu, advokat “Informera” Boris Bogdanović naveo je da je list postupio u skladu sa Kodeksom novinara Srbije, po kojem interes javnosti podrazumeva objavljivanje svih važnih informacija koje su čitaocu od pomoći pri formiranju vlastitog mišljenja objavio informaciju da postoji opravdana sumnja da je bivši pomoćnik ministra poljoprivrede 2007. i 2008. godine Živkoviću, kao vlasniku vinarije, nezakonito isplatio državnu subvenicju od 41 milion dinara. Zato je, kako je objasnio, logično i pitanje koje je “Informer” postavio da li je Živković sledeći. Ni Živković, ni bilo ko drugi nisu oglašeni učiniocem krivičnog dela, već se „na osnovu dostupnih podataka pisalo o određenim sumnjama koje postoje u odnosu na više lica“. „Sve to dalje implicira da ovakvom žalbom, žalilac efektivno nastoji da ograniči slobodu medija zajemčenu članom 50 Ustava Republike Srbije, odnosno slobodu javnog informisanja iz člana 4 Zakona o javnom informisanju i medijima, a što Savet za štampu ne bi trebalo da dozvoli“, isitče se u odgovoru na žalbu.

Komisija je ocenila da je „Informer“ prekršio odredbu Kodeksa koje se odnosi na obavezu novinara da poštuje pretpostavku nevinosti, i to ne samo u odnosu na podnosioca žalbe, nego i u odnosu na uhapšenog bivšeg pomoćnika ministra poljoprivrede, koji se, međutim, nije žalio. Kad je reč o podnosiocu žalbe, po mišljenju Komsije, „Informer“, najavljuje njegovo hapšenje (ukoliko neko od već uhapšenih progovori), dakle, unapred tvrdi da je i on kriv, iako krivica nije još utvrđena ni kada je reč o uhapšenima.

Članovi Komisije ocenili su da objavljenim tekstovima prekršene i odredbe Kodeksa koje se odnose na obavezu novinara da neguje kulturu i etiku javne reči, jer su u tekstu upotrebljeni neprimereni termini poput „banda“, „krali“, „otimali milionski vrednu imovinu“.

Zbog svega toga, Komisija je jednoglasno odlučila da je “Informer” prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije i izrekla javnu opomenu.

 

Beograd, 28.1.2016.

Predsedavajući
Stojan Marković


Kompletan žalbeni postupak