Zoran Živković protiv dnevnog lista AloNa osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Stojan Marković, Zlatko Čobović, Tamara Skrozza, Petar Jeremić,Vladimir Radomirović, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 28.1. 2016. godine, većinom glasova, donosi


ODLUKU

Tekstom “Živkoviću 41 milion mimo zakona!”, objavljenim 28. decembra 2015. godine, dnevni list „Alo" prekršio je tačku 3 Odeljka IV (Odgovornost novinara) Kodeksa novinara Srbije, po kojoj je novinar obavezan da poštuje pravilo pretpostavke nevinosti i ne sme nikoga proglasiti krivim do izricanja sudske presude.

Nalaže se listu “Alo” da ovu odluku Komisije objavi najkasnije u trećem narednom broju od dana dostavljanja odluke.


OBRAZLOŽENJE

Zoran Živković podneo je žalbu Savetu za štampu navodeći da ga „Alo“ već na naslovnoj strani kvalifikuje kao počinioca krivičnog dela, bez dokaza i sudske presude. „Iako sam listu Alo odgovorio da navodi nisu tačni i da je sporno Rešenje urađeno po zakonu, autor teksta i urednik su temu iskoristili da javnost izveštavaju na skandalozan, neistinit način, kršeći i etički kodeks novinara, ali i osnovna moralna načela u skladu sa kojima bi trebalo da se ponaša svako od nas“, navedeno je, između ostalog u žalbi. Podnosilac žalbe je istakao da je ovakvim izveštavanjem povređen njegov ugled i dostojanstvo i ocenio da je reč o „političkom i medijskom linču, iza kojeg najverovatnije stoji vladajuća stranka“.

Redakcija lista “Alo” nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije ocenili su da objavljenim tekstom, pre svega njegovom opremom prekršene odredbe Kodeksa koje se odnose na obavezu poštovanja pretpostavke nevinosti. List je, izveštavajući o hapšenjima u okviru policijske akcije „Rezač“, naveo da je bivši zamenika ministra poljoprivrede uhapšen zbog toga što je protivzakonito dodelio podsticajna sredstva vinariji čiji je vlasnik Živković, čime je oštetio budžet Srbije, uz nadnaslov da je akcija „razotkrila bivšeg premijera“. Komisija smatra da Živković nije u pravu kada tvrdi da „Alo“ nije trebalo da nastavi da piše o ovoj temi kada im je rekao da ničeg protivzakonitog nije bilo u rešenju koje je dobila njegova vinarija, odnosno da ne predstavlja povredu Kodeksa sama uređivačka odluka da se o nečemu piše uprkos tome što je jedan od glavnih aktera to demantovao. List je preneo Živkovićevu tvrdnju i objavio i druga saznanja do kojih je došao. Te informacije, nisu, međutim, po mišljenju članova Komisije, saopštene u skladu sa Kodeksom, jer se u tekstu, a i u opremi teksta, nesumnjivo sugeriše čitaocima da je Živković odgovoran za nešto nezakonito. 

Zbog svega toga, Komisija je sa devet glasova “za” i jednim “protiv” odlučila da je “Alo” prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.

 

Beograd, 28.1.2016.

Predsedavajući
Stojan Marković


Kompletan žalbeni postupak