JP Elektromreža Srbije protiv dnevnog lista KurirNa osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Tamara Skrozza, Petar Jeremić, Stojan Marković, Zlatko Čobović, Vladimir Radomirović, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 28.1.2016. godine, nije uspela da usaglasi odluku o tome da li je „Kurir “ objavljivanjem teksta “Vučićev kum dao ‘Južnoj Bačkoj’ posao od 24,7 miliona evra”, 10. ianuara 2016. godine i neobjavljivanjem celog demantija na taj tekst, prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije. „Za“ odluku da je Kodeks prekršen glasalo je pet članova Komisije, tri su bila “protiv”, a jedan “uzdržan”, tako da za odluku nije bilo potrebne dvotrećinske većine.


OBRAZLOŽENJE

Javno preduzeće Elektromreža Srbije podnelo je žalbu Savetu za štampu jer je, po njihovom mišljenju,Kodeks novinara Srbije prekršen objavljivanjem neistinitih i neproverenih navoda, kao i time što demanti koji su uputili na sporni tekst nije objavljen na odgovarajući način. U žalbi je navedeno i da su pitanja u vezi sa temom koju je „Kurir“ obrađivao poslata u subotu u 15.30 na mejl adresu koju je nemoguće proveriti van preduzeća, a potrebna dokumentacija je bila u preduzeću, pa na pitanja nije bilo moguće odgovoriti pre obavljivanja teksta u nedelju. Uz žalbu je dostavljen i demanti iz kojeg je, prilikom objavljivanja, po mišljenju podnosioca žalbe, izostavljeno nekoliko bitnih informacija. „Ukazujemo na činjenicu da je tenderska dokumentacija bila dostupna javnosti, da je tokom ove javne nabavke JP EMS imao nezavisnog posmatrača iz organizacije ’Transparentnost Srbija’ i da je potpisivanje ugovora propraćeno u svim medijima još u novembru“, ističe se, između ostalog, u žalbi.

U odgovoru na žalbu, redakcija „Kurira“ je navela da su objavljeni isključivo istiniti i provereni podaci – istina je da je „Južna Bačka dobila posao od EMS-a, da je ukupna vrednost posla konzorcijuma u okviru kojeg je „Južna Bačka“ 24,7 miliona, da je Nikola Petrović,direktor EMS-a kum premijera Vučića, vlasnik „Južne Bačke“ je optužen za utaju poreza od 69 miliona dinara i pod istragom je po sličnom osnovu i u Novom Sadu. U „Kuriru“ su naveli i da je EMS dostavio demanti na tri kucane strane, pa je logično da nije mogao biti objavljen u celini, ali ništa bitno iz njega nije izostavljeno. Takođe ističu i da bi PR EMS-a trebalo da zna da za nju, kao ni za novinare, ne postoji radno vreme, pa to što su pitanja poslata u subotu posle podne nije nikakav razlog da na njih ne odgovori.

Članovi Komisije bili su podeljeni kako u oceni toga da li je samim tekstom prekršen Kodeks novinara, tako i u oceni da li je Kodeks prekršen neodgovarajućim objavljivanjem odgovora. Komisija je ocenila da je u tekstu bilo grešaka, te da je EMS imao pravo na odgovor, ali se nisu saglasili u oceni da li je objavljeno sve što je u odgovoru bilo važno. Odgovor koji je PR služba EMS-a dostavila bio je, po mišljenju članova Komisije, predug i „Kurir“ je imao pravo da ga skrati. Veći deo članova Komisije smatrao je, međutim, da to nije urađeno na najbolji način, odnosno da je iz odgovora izostavljen bitan detalj, koji nije pomenut ni u tekstu, u vezi sa posmatračem iz organizacije Transparentnost Srbija, dok je drugi deo članova Komisije ocenio da je iz odgovora preneta suština, odnosno najbitniji delovi.

Većina članova Komisije zaključila je i da je rok koji je Javnom preduzeću Elektromreža Srbije ostavljen za odgovor bio veoma kratak, te da nije bilo opravdanog razloga za hitno objavljivanje teksta, što ukazuje na to da „Kurir“ nije ozbiljno pristupio obradi važne teme koja jeste od javnog interesa. Ostali članovi Komisije smatrali su, međutim, da je, bez obzira na to, EMS-u pružena prilika da saopšti svoju verziju priče.

Kako je, prema pravilima rada Saveta za štampu, potrebno da „za“ svaku odluku glasa dve trećine članova Komisije, ali i bar po jedan predstavnik svakog osnivača, odluka nije mogla biti doneta, jer nije ispunjen ni jedan od ova dva uslova.


Beograd, 28.1.2016.

Predsedavajući
Stojan Marković


Kompletan žalbeni postupak