Suzana Alar protiv dnevnih listova Kurir i AloALO


Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu I članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Stojan Marković, Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Zlatko Čobović, Tamara Skrozza, Petar Jeremić,Vladimir Radomirović, Marija Kordić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 28.1. 2016. godine, većinom glasova donosi


ODLUKU

Tekstom “Učenik: nastavnica zove na druženje posle časova!”, objavljenim 4. novembra 2015. godine, dnevni list „Alo” 

1. prekršio je tačku 5 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, po kojoj je sa novinarstvom nespojivo objavljivanje neosnovanih optužbi, kleveta I glasina,

2. prekršio je i tačku 1 Odeljka VII (Poštovanje privatnosti), po kojoj je novinar obavezan da poštuje privatnost, dostojanstvo i integritet ljudi o kojima piše,

3. prekršio je i tačku 1 Odeljka VIII (Korišćenje časnih sredstava), o obavezi novinara da se u prikupljanju informacija, fotografija, dokumenata, zvučnih i video zapisa koristi samo časnim sredstvima.

Nalaže se dnevnom listu “Alo” da odluku Komisije objavi u onlajn i štampanom izdanju u roku od pet dana od dana prijema odluke.


OBRAZLOŽENJE

Suzana Alar podnela je žalbu Savetu za štampu, navodeći da su joj objavljene fotografije i tekst naneli veliku moralnu štetu, povredili joj pravo na privatnost i narušili duševni mir njene porodice. Kako pretpostavlja, sporne fotografije su preuzete iz mobilnog telefona koji je nadavno izgubila i kasnije dorađene fotomontažom. “Odgovorno tvrdim da su tekstovi zlonamerni, da su navodi objavljeni bez ikakve provere i predstavljeni kao činjenice. Pomenuti tekstovi su praktično prepisani sa sajta lokalne TVinfoplus. Niko od novinara lista “Alo” me nije kontaktirao da proveri tvrdnje koje su preneli, a koje su potpuno neistinite”, ističe se, između ostalog, u žalbi.

Redakcija lista “Alo” nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije za žalbe ocenili su da objavljivanje forografija i otkrivanje identiteta osobe koja je na njima, bez obzira na to da li su slike autentične ili je reč o fotomontaži, predstavlja ozbiljnu povredu prava na privatnost. Kodeks novinara precizira da novinar mora da bude svestan moći medija, odnosno mogućih posledica po osobu čiji identitet otkriva, kao i da posebno mora imati u vidu težinu mogućih posledica u slučaju eventualne pogrešne pretpostavke u izveštavanju. U ovom slučaju, po oceni članova Komisije, čak i da je zaista reč o fotografijama koje su bile u mobilnom telefonu, nedopustivo je njihovo objavljivanje, utoliko pre što, po mišljenju Komisije, ne postoji nikakav javni interes kojim bi se to moglo braniti. Uz objavljivanje privatnih fotografija bez dozvole iotkrivanje identiteta osobe sa fotografije, list je prekršio Kodeks i time što je, bez ograde i bez stvarnog razloga, preneo tračeve koji se navodno prepričavaju u Vranju o profesorkinim vezama sa učenicima. Redakcija je, takođe suprotno Kodeksu, zloupotrebila i maloletnog učenika koji navodno zna da “profesorka voli da poziva na druženje posle časova”.

Zbog svega toga, Komisija je sad devet glasova “za” i jednim “protiv” odlučila da je “Alo” prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije. 

 

KURIR 


Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu I članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Stojan Marković, Zlatko Čobović, Tamara Skrozza, Petar Jeremić,Vladimir Radomirović, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 28.1. 2016. godine, jednoglasno donosi


ODLUKU

Tekstovima “Profesorka uhvaćena u laži: Slika na fejsbuku je moja, ali grudi nisu“ I Nove šok slike: profesorka kleči u čamcu, đak je mazi“, objavljenim 3. i 4. novembra 2015. godine, dnevni list „Kurir” 

1. prekršio je tačku 5 Odeljka I (Istinitost izveštavanja), Kodeksa novinara Srbije, po kojoj  je sa novinarstvom nespojivo objavljivanje neosnovanih optužbi, kleveta i glasina,

2. prekršio je i tačku 1 Odeljka VII (Poštovanje privatnosti), po kojoj je novinar obavezan da poštuje privatnost, dostojanstvo i integritet ljudi o kojima piše, 

3. prekršio je i tačku 1 Odeljka VIII (Korišćenje časnih sredstava), o obavezi novinara da se u prikupljanju informacija, fotografija, dokumenata, zvučnih i video zapisa koristi samo časnim sredstvima.

Nalaže se dnevnom listu “Kurir” da odluku Komisije objavi u onlajn i štampanom izdanju u roku od pet dana od dana prijema odluke.


OBRAZLOŽENJE

Suzana Alar podnela je žalbu Savetu za štampu, navodeći da su joj objavljene fotografije i tekst naneli veliku moralnu štetu, povredili joj pravo na privatnost i narušili duševni mir njene porodice. Kako pretpostavlja, sporne fotografije su preuzete iz mobilnog telefona koji je nadavno izgubila i kasnije dorađene fotomontažom. “Odgovorno tvrdim da su tekstovi zlonamerni, da su navodi objavljeni bez ikakve provere i predstavljeni kao činjenice. Pomenuti tekstovi su praktično prepisani sa sajta lokalne TVinfoplus. Niko od novinara ‘Kurira’ me nije kontaktirao da proveri tvrdnje koje su preneli, a koje su potpuno neistinite”, ističe se, između ostalog, u žalbi. Suzana Alar je naglasila i da je “najgnusniju laž” da je fotografisana u čamcu sa učenikom, demantovala u „Informeru“ rodbina njenog pokojnog muža, tvrdeći da je reč o detetu brata njenog muža i da je nastala tokom igre.

U odgovoru na žalbu, redakcija “Kurira” je navela da su svi podaci u tekstu tačni i provereni iz više izvora, koji su potvrdili da je sporna fotografija “preplavila” društvene mreže đaka iz Vranja, da je na fotografiji profesorka, kao i da je “javna tajna da je ona poznata po aferama sa đacima”. Uz sve to, “Kurirova” foto služba je procenila da fotografija nije fotomontaža, što ni sama profesorka u prvoj izjavi “Kuriru” nije tvrdila. U prvom tekstu na koji se nije žalila, rekla je da fotografija njena i da ne zna kako je dospela na društvene mreže, da bi tek kasnije počela da tvrdi da je reč o fotomontaži. “Što se tiče teksta u kojem se profesorka pojavljuje sa mladićem u čamcu u pozi koju bi svako normalan opisao kao lascivnu, iz više nezvaničnih izvora smo u Vranju dobili potvdu da je reč o učeniku”, navodi se, između ostalog, u odgovoru na žalbu.

Članovi Komisije za žalbe ocenili su da objavljivanje fotografija i otkrivanje identiteta osobe koja je na njima, bez obzira na to da li su slike autentične ili je reč o fotomontaži, predstavlja ozbiljnu povredu prava na privatnost. Kodeks novinara precizira da novinar mora da bude svestan moći medija, odnosno mogućih posledica po osobu čiji identitet otkriva, kao i da posebno mora imati u vidu težinu mogućih posledica u slučaju eventualne pogrešne pretpostavke u izveštavanju. U ovom slučaju, po oceni, članova Komisije, čak i da je zaista reč o fotografijama koje su bile u mobilnom telefonu, nedopustivo je njihovo objavljivanje, utoliko pre što, po mišljenju Komisije, ne postoji nikakav javni interes kojim bi se to moglo braniti. Uz objavljivanje privatnih fotografija bez dozvole i otkrivanje identiteta osobe sa fotografije, list je prekršio Kodeks i time što je, bez ograde i bez stvarnog razloga, preneo tračeve koji se navodno prepričavaju u Vranju o profesorkinim vezama sa učenicima. Zbog svega toga, Komisija je jednoglasno odlučila da je “Kurir” prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.

 

Beograd, 28.1.2016.

Predsedavajući
Stojan Marković


Kompletan žalbeni postupak