Teleprompter protiv dnevnog lista KurirNa osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Tamara Skrozza, Petar Jeremić, Stojan Marković, Zlatko Čobović, Vladimir Radomirović, Nevena Krivokapić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 24.12.2015. godine, nije uspela da usaglasi odluku o tome da li je „Kurir “ objavljivanjem fotografija uz tekst “Kraljevski skandal: Blud i razvrat Karađorđevića”, 23.oktobra 2015. godine, prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije. „Za“ odluku da je Kodeks prekršen glasalo je sedam članova Komisije, dva su bila “uzdržana”, a jedan “protiv”. Iako je za odluku bilo potrebne dvotrećinske većine, nije ispunjen statutarni uslov da “za” odluku mora da glasa najmanje jedan predstavnik svake organizacije osnivača Saveta i najmanje jedan predstavnik javnosti.

OBRAZLOŽENJE

Danilo Redžepović, glavni i odgovorni urednik portal “Teleprompter.rs” podneo je žalbu Savetu za štampu, jer su, kako je naveo list “Kurir” i portal “Kurir.rs” “neovlašćeno preuzeli  i objavili fotografije članova kraljevske porodice Karađorđević koje je samo portal ‘Teleprompter.rs’ ekskluzivno objavio 22.oktobra 2015. On je naveo da su ga urednici i novinari “Kurira” kontaktirali, tražeći da objave fotografije, ali da im to nije dozvolio. Redkacija „Kurira“ je to ignorisala i „jednostavno ukrala fotografije i fotošopom obrisala zaštitni znak Telepromptera sa fotografija. Redžepović je naknadno objasnio da je fotografija došao preko „jednog izvora na komplikovan način“, te da je na osnovu dogovora sa tim izvorom dobio ekskluzivno pravo da ih emituje.

U odgovoru na žalbu, redakcija „Kurira“ je navela da su zamolili „Teleprompter.rs“ da im ustupi fotografije, koje bi naravno potpisali, ali da im je taj portal tražio dosta novca koji nisu imali. Redžepović je ovo kasnije demantovao u dopisu Savetu za štampu. „Kurir“ je, zato, iste fotografije pronašao na Instagram profilu jedne od devojaka sa fotografije. Fotografije su, nažalost, kasnije „skinute“ sa profila, ali su ih prethodno preneli i dugi mediji. U „Kuriru“ su ocenili i da „Teleprompter.rs“ nema autorska prava na fotografije koje je takođe preuzeo sa Interneta.

Članovi Komisije ocenili su da je dobro što se „Kurir“ obratio „Teleprompteru“ sa molbom da preuzme fotografije, ali je problem u tom, što ih je objavio i uprkos tome što dozvolu nije dobio. Kako se na fotografijama u onlajn izdanju vide tragovi znaka Teleprompter.rs, jasno je da ih je „Kurir“ preuzeo sa tog portala, a ne sa Instagram profila. „Kurir“ takođe nije, suprotno Kodesku novinara, potpisao izvor, bez obzira da li je reč o „Teleprompteru“ ili nekom drugom. Međutim, članovi Komisije nisu bili sasvim saglasni da li „Telepromter.rs“ ima pravo da podnese žalbu zbog nepoštovanja autorstva, odnosno da li ta redakcija ima autorska prava na fotgrafije, s obzirom na to da i sam urednik priznaje da ih je dobio od nekoga van redakcije. Savet za štampu nema saznanja da li je autor i pod kojim uslovima ustupio „Teleprompteru.rs“ pravo na korišćenje fotografija, odnosno ko zaista ima autorska prava na njih. Zbog toga je jedan član Komisije smatrao da „Telepromper.rs“ nije imao pravo da podnese žalbu Savetu za štampu, dok su još dva člana Komisije bila uzdržana. Kako je, prema pravilima rada Saveta za štampu, potrebno da „za“ svaku odluku glasa dve trećine članova Komisije, ali i bar po jedan predstavnik svakog osnivača, odluka nije mogla biti doneta, jer nije ispunjen drugi uslov.

Beograd, 24.12.2015.

Predsedavajući
Vlado Mareš

Kompletan žalbeni postupak