Adria Media Group protiv portala TeleprompterNa osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Tamara Skrozza, Petar Jeremić, Stojan Marković, Zlatko Čobović, Vladimir Radomirović, Nevena Krivokapić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 24.12. 2015. godine, većinom glasova izriče

JAVNU OPOMENU

Tekstom “Ko je zaboravio šta je zapravo ‘Kurir’”, objavljenim 4. decembra 2015. godine, portal “Teleprompter.rs” prekršio je tačku 3 Odeljka IV (Odgovornost novinara) Kodeksa novinara Srbije, po kojoj je novinar dužan da poštuje pravilo pretpostavke nevinosti i ne sme nikoga proglasiti krivim do izricanja sudske presude.

OBRAZLOŽENJE

Adria Media Group i Aleksandar Rodić podneli su žalbu, smatrajući da su spornim tekstom prekršene odredbe Kodeksa novinara Srbije iz odeljaka Istinitost izveštavanja i Novinarska pažnja, odnosno da se u tekstu podnosioci žalbe «oglašavaju učiniocima krivičnog dela prevare, iznude i ucene, i uopšte kao neko ko se bavi kriminalnim aktivnostima». Sve to su, kako je navedeno u žalbi, notorne neistine, s obzirom da se podnosilac žalbe ne bavi kriminalom, nikada nije osuđen ni za jedno krivično delo, niti je to u bilo kom sudskom postupku utvrđeno.U tekstu se iznose tvrdnje poput:» Kurir ne kritikuje, Kurir reketira», «Kurir kritikuje političare onog trenutka kada ne plate reket», «Aleksandar Rodić i njegov Kurir lažnim izjavama kreiraju lažno javno mnjenje» i slične, što, po mišljenju podnosioca žalbe, predstavlja teške uvrede i neistinite i zlonamerne tvrdnje, «koje ‘Teleprompter.rs’ iznosi isključivo sa ciljem da naškode ugledu podnosioca žalbe i da AMG i Aleksandra Rodića u javnosti predstave kao zlikovce i kriminalce.»

U odgovoru na žalbu, glavni i odgovorni urednik portala Danilo Redžepović, naveo je da «Kurir» u formalno-pravnom smislu jeste medij, a u suštinskom, metafizičkom smilsu nije medij, već «predstavlja oruđe pomoću kog određene interesne grupe ostvaruju svoje poslovne ciljeve koji su suprotni opštim moralnim načelima civilizovanog društva». Tekst na koji je podneta žalba jeste, zato, kritika, odnosno analiza društvene pojave «Kurir». On je naveo i da se nigde u tekstu ne tvrdi da je Aleksandar Rodić počinio krivična dela ucene, iznude ili prevare. U Krivičnom zakonu, ne postoji reč «reket» ili «reketaš», koje su žagonske i ne mogu se posmatrati iz ugla zakona. «Čvrsto verujem da Kurir, Aleksandar Rodić i njegova firma Adria Media Group, zasipanjem Saveta za štampu neosnovanim i nepotkrepljenim žalbama, pokušavaju da cenzurišu slobodu govora», ističe se u odgovoru i dodaje da «žalba nije napisana koa istinska žalba, već ima suštinsku ulogu da, žargonski rečeno ‘opere’ Alaksandra Rodića od navoda da se godinama bavi reketiranjem i da Kurir koristi kao oruđe pomoću kog rekerira ljude».

Većina članova Komisije smatrala je da, uprkos tome što postoje spekulacije i glasine o «reketiranju» koja preko «Kurira» sprovode njegovi vlasnici, o čemu su i ranije neki mediji pisali, nijedna od tih priča nije potvrđena. Ni «Teleprompter.rs» u ovom tekstu ne nudi nikakav čvrst dokaz da je to tačno. Opšta slika o nekome u javnosti nije dovolja da bi se, bez ikakve ograde, moglo tvrditi da je to istina, tim pre što je teško utvrditi i koliko je tačna ocena «Telepromptera» da Rodić u javnosti ima imidž «reketaša». Bez obzira na to što «rekeriranje» ne postoji u Krivičnom zakoniku, potpuno je jasno da se izraz koristi za krivična dela iznude i ucene, za koja podnosilac žalbe nikada nije ni osuđen ni optužen, odnosno da ga, suprotno Kodeksu, autor teksta proglašava krivim, iako sudski postupak nije ni pokrenut.

Deo članova Komisije smatrao je, međutim, da veći deo iznetih ocena može da se podvede pod mišljenje, odnosno da su izneti vrednosne sudovi, a ne činjenične tvrdnje ,kao i da «Teleprompter.rs» nudi nekakve dokaze za te ocene, odnosno da se poziva na izjave nekih ljudi. Takođe i da je teško pisati o «Kuriru», a ne navesti nešto što postoji kao javno ubeđenje o tom listu i njegovim vlasnicima.

O tome da li Aleksandar Rodić i Adria Media Group ovakvim žalbama zloupotrebljavaju Komsiju za žalbe, Komisija se veće izjasnila kad je reč o žalbama podnetim protiv «Informera» i isti stav ima i ovoga puta - Komisija za žalbe smatra da  ima obavezu da odlučuje o svakoj pristigloj žalbi, a odluke donosi isključivo na osnovu Kodeksa novinara Srbije.

Zbog toga je Komisija sa sedam glasova «za», dva «protiv» i jednim «uzdržanim», odlučila da je «Teleprompter.rs» prekršio odredbu Kodeksa koja se odnosi na poštovanje pretpostvake nevinosti i izrekla javnu opomenu.

Beograd, 24.12.2015.

Predsedavajući
Vlado Mareš

Kompletan žalbeni postupak