Adria Media Group protiv lista Informer IVNa osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Stojan Marković, Zlatko Čobović, Tamara Skrozza, Petar Jeremić,Vladimir Radomirović, Nevena Krivokapić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 24.12. 2015. godine, većinom glasova, izriče

JAVNU OPOMENU

Serijom tekstova objavljenih od 19. do 25.novembra 2015. godine, dnevni list „Informer“

1. prekršio je tačku 2. Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara i urednika da prave jasnu razliku između činjenica koje prenose, komentara, pretpostavki i nagađanja,

2. prekršio je  i tačke 3.  i 6. Odeljka IV (Odgovornost novinara), po kojima je novinar obavezan da poštuje pravilo pretpostavke nevinosti i ne sme nikoga proglasiti krivim do izricanja sudske presude, kao i da poštuje kulturu i etiku javne reči.

OBRAZLOŽENJE

Adria Media Group i Aleksandar Rodić podneli su žalbu, smatrajući da su serijom tekstova prekršene odredbe Kodeksa novinara Srbije iz poglavlja Istinitost izveštavanja, Novinarska pažnja i Nezavisnost od pritiska, te objavljeni tekstovi “predstavljaju pravi primer kršenja skoro svih načela Kodeksa novinara Srbije, novinarske etike i pravila novinarske profesije. U kolumni glavnog urednika lista “Ko je ovde lud, ko širi paniku, ko će u zatvor”, između ostalog, Alaksandar Rodić se označava kao “gazda kanalizacionog otvora ‘Kurir’”, “ripanjska skraćena avetinja”, “lopov”, “krimininalac” i “reketaš”. “Aleksandar Rodić je ozbiljan poslovni čovek, te ovakve tvrdnje ne predstavljaju ništa drugo do grube neistine, koje su izrečene isključivo kako bi se povredila njegova čast ugled i poslovna reputacija”, ističe se u žalbi.

U odgovoru na žalbu, advokat “Informera” Boris Bogdanović naveo je da podnosilac žalbe nije izneo nikakve dokaze da su izrečene grube neistine, neproverene informacije, insinuacije, uvrede i klevete, odnosno da je prekršen Kodeks novinara. Autor teksta povremeno se, kako je objasnio koristi hiperbolama, satirom ili na slikovit način pokušava da prenese poruku. “Novinarska sloboda često podrazumeva i pribegavanje izvesnom stepenu preterivanja ili čak provokacije”, objašnjava se, između ostalog, u odgovoru. Kad je reč o tekstu “Prodao žig za 68.000 evra, a sad ga ceni 10 miliona”, novinari su samo preneli informacije do kojih su došli istraživačkim radom, dok su u tekstu obajvljenom 20. novembra samo prenete informacije koje je prezentovao Dragoljub Žarković u “Vremenu”.

Članovi Komisije ocenili su da objavljenim tekstovima prekršene odredbe Kodeksa koje se odnose na obavezu novinara da neguje kulturu i etiku javne reči. Termini koji su upotrebljeni i način na koji su tekstovi napisani daleko su od dozvoljene provokacije i korišćenja satire. Po oceni Komisije, upotrebljen je rečnik koji je potpuno neprimeren za upotrebu u javnom govoru. Komisija ocenjuje da Kodeks nije prekršen jedino tekstom u kojem se navode delovi teksta Dragoljuba Žarkovića, ali da je i u ovom slučaju Kodeks povređene time što naslov ne odgovara sadržaju teksta.

Zbog svega toga, Komisija je sa osam glasova “za” i dva “uzdržana” odlučila da je “Informer” prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.

Beograd, 24.12.2015.

Predsedavajući
Vlado Mareš

Kompletan žalbeni postupak