Adria Media Group protiv lista Informer IIINa osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Stojan Marković, Zlatko Čobović, Tamara Skrozza, Petar Jeremić,Vladimir Radomirović, Nevena Krivokapić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 24.12. 2015. godine, većinom glasova, izriče

JAVNU OPOMENU

Tekstovima Rodićev reket: Kako gazda ‘Kurira’ ucenjuje i otima stotine hiljada evra”, “Rodićev reket”, “Evo kako otima gazda ‘Kurira’ reketaš” i “Tadić Rodićevom ortaku plaća čak  75.000 evra kirije”, objavljenim od 16. do 18..novembra 2015. godine, dnevni list „Informer“

1. prekršio je tačku 2. Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara i urednika da prave jasnu razliku između činjenica koje prenose, komentara, pretpostavki i nagađanja,

2. prekršio je  i tačku 3. Odeljka IV (Odgovornost novinara), po kojima je novinar obavezan da poštuje pravilo pretpostavke nevinosti i ne sme nikoga proglasiti krivim do izricanja sudske presude

OBRAZLOŽENJE

Adria Media Group i Aleksandar Rodić podneli su žalbu, smatrajući da su tekstovima prekršene odredbe Kodeksa novinara Srbije iz poglavlja Istinitost izveštavanja, Novinarska pažnja i Nezavisnost od pritiska, te da su u njima “iznete teške uvrede i neistinite i zlonamerne tvrdnje, isključivo sa ciljem da naškode časti i ugledu tužioca”. “Pored toga, jedan od osnovnih postulate pravne države – da se niko ne može oglasiti učiniocem kažnjivog dela bez pravosnažne sudske presude – se grubo krši jer se podnosioci žalbe potpuno netačno nazivaju učiniocima velikog broja krivičnih dela. ‘Informer’ je na sebe preuzeo ulogu tužilaštva i suda, te iz dana u dan optužuje i presuđuje”, isitče se, između ostalog, u žalbi.

Članovi Komisije ocenili su da su u objavljenim tekstovima prekršene odredbe Kodeksa koje se odnose na obavezu novinara da poštuje pretpostavku nevinosti, odnosno da ne sme nikoga da oglasi krivim pre pravosnažne sudske presude. Tekstovima u “Informeru” podnosilac žalbe se nesumnjivo prikazuje kao ucenjivač, prevarant i reketaš, pa se čak pozivaju i “žrtve reketiranja gazde ‘Kurira’ da se jave “Informeru” i “otkriju strašnu istinu”. Za sve ovo, ne nude se nikakvi dokazi, najčešće se pozivajući na anonimne izvore, koji su ponekad samo “čuli” da se Rodić negde hvalio svojom prevarom. Članovi Komisije ukazuju i na to da upotreba neimenovanih izvora često predstavlja samo način da izvor ili sam novinar iznese netačne, nepotpune ili nedovoljno proverene informacije.

Zbog svega toga, Komisija je sa osam glasova “za” i dva “uzdržana” odlučila da je “Informer” prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.

Beograd, 24.12.2015.

Predsedavajući
Vlado Mareš

Kompletan žalbeni postupak