Adria Media Group protiv lista Informer INa osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Stojan Marković, Zlatko Čobović, Tamara Skrozza, Petar Jeremić,Vladimir Radomirović, Nevena Krivokapić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 24.12. 2015. godine, većinom glasova, izriče

JAVNU OPOMENU
 

Serijom tekstova objavljenih od 30. oktobra do 13.novembra 2015. godine, dnevni list „Informer“

1. prekršio je tačku 2. Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara i urednika da prave jasnu razliku između činjenica koje prenose, komentara, pretpostavki i nagađanja,

2. prekršio je  i tačke 3.  i 6. Odeljka IV (Odgovornost novinara), po kojima je novinar obavezan da poštuje pravilo pretpostavke nevinosti i ne sme nikoga proglasiti krivim do izricanja sudske presude, kao i da poštuje kulturu i etiku javne reči.
 

OBRAZLOŽENJE
 

Adria Media Group i Aleksandar Rodić podneli su žalbu, smatrajući da su serijom tekstova prekršene odredbe Kodeksa novinara Srbije iz poglavlja Istinitost izveštavanja, Novinarska pažnja i Nezavisnost od pritiska, te da su u njima “iznete teške uvrede i neistinite i zlonamerne tvrdnje, isključivo sa ciljem da naškode časti i ugledu tužioca”. “Posebno je nedopustivo i neprofesionalno da se Aleksandar Rodić, direktor i osnivač AMG, označava kao ‘reketaš,lopov i prevarant’, čime ga ‘Informer’ direktno označava kao učinioca krivičnih dela iznuda, krađa i prevara…”, navodi se, između ostalog, u žalbi. Rodić se u tekstovima označava i uvredljivim rečima kao “kreten”, “malopismeni”, “moralni gmaz”, “baraba”, “bitanga” i sličnim. U delu tekstova podnosulac žalbe se, kako je istaknuto, bez poštovanja pretpostavke nevinosti, neistinito i zlonamerno etiketira kao neko ko je učinilac krivičnih dela: utaje poreza,pronevere, lažnog predstavljanja i sve bez ikakvog dokaza i osnova.

U odgovoru na žalbu, advokat “Informera” Boris Bogdanović naveo je da list postupio sa dužnom novinarskom pažnjom, da je informacije prikupio iz više izvora i o tome obavestio javnost, kao i da je kontaktirao i Radisava i Aleksandra Rodića i preneo i njihove izjave. Kad je reč o “etiketiranju” podnosilac žalbe, po oceni advokata, pokazuje “tendenciju za prenaglašavanjem iznetih informacija zasnovanih na razgovoru ili od neimenovanih ili imenovanih izvora”.Sve informacije iz otvorenih pisama prenete su nakon provere verodostojnosti sadržaja i lica koja su ih sastavljala, tačnije nijedno pismo nije izmišljeno, niti je autor nepoznat ili neproverljiv, istaknuto je, između ostalog, u odgovoru advokata.

Članovi Komisije ocenili su da su svim objavljenim tekstovima prekršene odredbe Kodeksa koje se odnose na obavezu novinara da neguje kulturu i etiku javne reči. Svi tekstovi, po mišljenju Komisije, obiluju izrazima potpuno neprimerenim za upotrebu u javnom govoru. Takođe, u tekstovima je teško razdvoljiti šta su činjenice, a šta nagađanja i glasine, za koje redakcija ne nudi nikakve dokaze. Po oceni, Komisije “otvorena pisma” bez obzira što je potvrđena njihova autentičnost, a autor poznat, ne oslobađaju novinara odgovornosti za prenošenje njihovog sadržaja, naročito ako se u njima iznose ozbiljne optužbe. Takođe zabrinjava i veliki broj anonimnih i neproverljivih izvora u većini tekstova. Komisija podseća da korišćenje anonimnih izvora, po Kodeksu, generalno ne preporučuje, osim ako nema drugog načina da se dođe do informacije od značaja za javnost. Članovi Komisije ukazuju i na to da upotreba neimenovanih izvora često predstavlja samo način da izvor ili sam novinar iznese netačne, nepotpune ili nedovoljno proverene informacije.

Članovi Komisije za žalbe svesni su toga da je podnosilac žalbe koristio slična sredstva u tekstovima koje je objavljivao u svom listu protiv medija na koji se žali. Zbog toga je deo članova Komisije izrazio zabrinutost da ovakve žalbe prevazilaze pitanja profesionalne etike i predstavlja instrumentalizaciju Komisije za žalbe. U sukobu između dva tabloida svaka odluka Komisije može biti i protumačena kao podrška jednom ili drugom listu. Komisija za žalbe nikako ne želi da se svrstava na bilo koju stranu, ali smatra da  ima obavezu da odlučuje o svakoj pristigloj žalbi, a odluke donosi isključivo na osnovu Kodeksa novinara Srbije.

Zbog svega toga, Komisija je sa osam glasova “za” i dva “uzdržana” odlučila da je “Informer” prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.

Beograd, 24.12.2015.

Predsedavajući
Vlado Mareš

Kompletan žalbeni postupak