Edin Dervišhalidović (Dino Merlin) protiv lista InformerNa osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Stojan Marković, Zlatko Čobović,Tamara Skrozza, Marija Kordić, Petar Jeremić,Vladimir Radomirović, Nevena Krivokapić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 26.11. 2015. godine, jednoglasno, izriče

JAVNU OPOMENU
 

Serijom tekstova objavljenih od 23. do 30. oktobra 2015. godine, dnevni list „Informer“

1. prekršio je tačke 1 i 5. Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da zna, kao i da su sa novinarstvom nespojivi objavljivanje neosnovanih optužbi, kleveta i glasina,

2. prekršio je tačku 1. Odeljka III (Sprečavanje korupcije i sukoba interesa), po kojoj novinar ne sme da prima ili traži materijalnu ili neku drugu korist za prikupljanje, objavljivanje, odlaganje ili sprečavanje prikupljanja ili objavljivanja informacija,

3. prekršio je tačku 6 Odeljka IV (Odgovornost novinara), po kojoj je novinar obavezan da poštuje kulturu i etiku javne reči,

4. prekršio je tačke 1, 3 i 4 Odeljka V (Novinarska pažnja) o obavezi novinara da prustupa poslu sa dužnom profesionalnom pažnjom, da ne sme da prećutkuje činjenice koje bitno mogu sa utiču na stav javnosti o nekom događaju, jer je to jednako njihovom namernom iskrivljivanju ili iznošenju laži,

5. prekršio je i tačku 1 Odeljka VII (Poštovanje privatnosti), po kojoj je novinar obavezan da poštuje integritet i dostojanstvo ljudi o kojima piše.

OBRAZLOŽENJE
 

Advokatska kancelarija Ristić podnela je žalbu u ime Edvina Deršihalidovića, muzičara poznatog pod imenom Dino Merlin, zbog serije tekova koje se odnose na to da je navodno zabranio unošenje srpskih zastava na svoje koncerte odžane u Kombank areni, što je, kako se navodi u žalbi, apsolutna nesitina. Podnosilac žalbe je naveo da je postojala jasna namera da se „naškodi čast i ugledu žalioca, jer je i pored njegovog i demantija PR službi, medij i dalje nastavio da iznosi neistine u narednim izdanjima, izlažući time svesno žalioca medijskom ’linču’“. „Informer“ je, pri tom, tekstove opremao naslovima i podnaslovima poput „Srbomrzac Dino Merlin“, „SmraDino“, „Dino na nešto si zino?“, „Ludi Dino“, „Pokrij se ušima sramoto“ i sličnim. Podnosilac žalbe naveo je da je, ovakvim izveštavanjem, prekršeno više odredbi iz poglavlja: Isitnitost izveštavanja, Odgovornost novinara, Novinarska pažnja i Poštovanje privatnosti.

U odgovoru na žalbu, advokat lista „Informer“ istakao je da podnosilac žalbe nije pružio dokaze za svoje tvrdnje da nije Dino Merlin odlučio da se na koncet ne unose srpske trobojke, odnosno da je iz dopisa Kombank arene jasno da nije moguće unositi zastave na čvrstim predmetima na bilo koji skup u Areni, dok je „Informer“ ukazivao čitaocoma, i dokazao, da srpsku trobojku nije moguće uneti u bilo kom obliku. Zbog toga, po njemu, ni demanti podnosioca žalbe nema značaja. List je takođe preneo izjavu Dina Merlina da nema ništa protiv srpskih zastava, „što ukazuje da ’Informer’ „nije imao nameru da stvori pogrešnu sliku u javnosti, nego da interpretira činjenice...“Osim toga, kad je reč o kršenju odredbi o zabrani diskriminacije, koje su navedne u žalbi, advokat „Informera“ smatra da su diskriminisani oni koji nisu mogli da unesu zastave na koncert, zbog čega su tekstovi i nastali.

Komisije za žalbe je ocenila da je „Informer“ prekršio sve odredbe Kodeksa koje je podnosilac žalbe naveo, odnosno da je suprotno Kodeksu, ignorisao sve informacije koje se nisu uklapale u priču koju je želeo da plasira. Demanti koje su poslali muzičar i organizatori koncerta nisu objavljeni, bez ikakvog opravdanog razloga i suprotno obavezi koja proističe iz Kodeksa novinara Srbije. Na taj način su i prećutane informacije od značaja. Takođe tekstovi obiluju uvredjivim kvalifikacijama, suprotno pravilima da novinari moraju poštovati intergritet ljuidi o kojima pišu, kao i etiku i kulturu javne reči. Uz sve to, iz prepiske između novinarke „Informera“ i organizatora koncerta, koja je dostavljena uz žalbu, jasno je da je priča o navodnoj zabrani unošenja srpskih zastava na koncert pokrenuta nakon što je novinarka tražila (i nije dobila) besplatne karte da „privatno“ ide na koncert. Time su povređene i odredbe Kodeksa novinara koje se odnose na sprečavanje korupcije i sukoba interesa. Zbog svega toga, Komisija je jednoglasno odlučila da je „Informer“ prekršio Kodeks i izrekla javnu opomenu.

 

Beograd, 26.11.2015.

Predsedavajući
Vlado Mareš

Kompletan žalbeni postupak