Radisav Rodić i Adria media group protiv lista PolitikaNa osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Tamara Skrozza, Petar Jeremić, Stojan Marković, Zlatko Čobović, Vladimir Radomirović, Nevena Krivokapić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 26.11.2015. godine, nije uspela da usaglasi odluku o tome da li je „Politika“ serijom tekstova, objavljenih 9. i 15. oktobra 2015. godine, prekršila odredbe Kodeksa novinara Srbije. „Za“ odluku da je Kodeks prekršen glasala su četiri člana Komisije, tri su bila „protiv“, a četiri „uzdržana“, zbog čega nije bilo potrebne dvotrećinske većine ni za jednu odluku.

OBRAZLOŽENJE
 

Radisav Rodić i Adria Media Group podneli su žalbu Savetu za štampu zbog više tekstova objavljenih u „Politici“ 9. i 15. oktobra 2015. godine, smatrajući da je njima prekršeno više tačaka Kodeksa novinara Srbije. U žalbi je, između ostalog, navedeno da je glavna urednica, suprotno Kodeksu, objavila ličnu poruku koju joj je uputio Radisav Rodić, bez njegove saglasnosti, da se, suprotno etici, Rodić više puta u tekstu omalovažava zbog krivičnog dela za koje je odslužio kaznu (što je do 2004. godine bilo i krivično delo), kao i da urednici „Politike“ štite svoje trenutne pozicije, zloupotrebljavajući list „u nameri da neistinitim informisanjem javnosti spreče Adria Media Grop u zakonitom sticanju udela u PNM i drugim medijima“. U tekstovima su, kako je istaknuto u žalbi, iznete brojne neprimerene kvalifikacije na račun kompanije i Radisava Rodića.

Ljiljana Smajlović, glavna i odgovorna urednica „Politike“ navela je, u odgovoru na žalbu, da je Rodićevu SMS poruku doživela kao pretnju budućeg vlasnika, te da je iz njegovog nepristojnog i neprofesionalnog tona zaključila da je reč o pokušaju zastrašivanja, a njena je obaveza i običaj da pretnje prijavljuje javnosti. Ostale navode iz žalbe ocenila je samo neosnovanim i proizvoljnim, dodajući da smatra da je i sama žalba deo kampanje zastrašivanja.

Članovi Komisije su se uglavnom saglasili da postoji javni interes da „Politika“ piše o tome da će je možda preuzeti kompanije koje uglavnom izdaje tabloide, kao i da postoji nešto sporno u čitavom tom procesu. Saglasnosti, međutim, nije bilo oko toga da li je „Politika“ to uradila u skladu sa etičkim pravilima profesije, odnosno da li određene kvalifikacije prešle granicu između dozvoljenih vrednosnih stavova i optužbi, odnosno uvreda. Većina članova Komisije ocenila je da novinari i urednici „Politike“ sa dosta podsmeha govore o kompaniji, koja sprema „neprijateljsko preuzimanje“ lista sa stogodišnjom tradicijom, i njenim vlasnicima, ali su opet imali različite stavove o tome da li je tako intoniranim tekstovima i prekršen Kodeks. Deo članova Komisije smatrao je da je „Politika“ morala da objavi i stavove „druge strane“, odnosno kompanije Adria Media Group, dok je deo njih ocenio da su novinari, obraćajući se policiji, tužilaštvu i drugim organima, postupili u skladu sa odredbom koja propisuje obavezu konsultovanja što više izvora. Većina članova Komisije smatrala je da Kodeks nije prekršen objavljivanjem SMS poruke koju je Radisav Rodić uputio Ljiljani Smajlović, kao ni time što je u tekstovima navedeno da je bio osuđivan za krivično delo.

Zbog svega toga, Komisija nije uspela da donese odluku potrebnom dvotrećinskom većinom.

Beograd, 26.11.2015.

Predsedavajući
Vlado Mareš

Kompletan žalbeni postupak