Južne vesti protiv portala Gradski portal 018Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Tamara Skrozza, Marija Kordić, Petar Jeremić, Stojan Marković, Zlatko Čobović, Vladimir Radomirović, Nevena Krivokapić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 26.11.2015. godine, većinom glasova izriče                              
 

JAVNU OPOMENU
 

Tekstom “Niški odbojkaši krenuli ka superligi”, objavljenim 11.avgusta 2015. godine Gradski portal 018 prekršio je tačku 1. Odeljka IX (Poštovanje autorstva) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi medija i novinara da primenjuju važeće zakonodavstvo o zaštiti autorskih prava i da, kada dobiju dopuštenje za reporodukciju iz drugog izvora, to čine uz uvažavanje autora i uz navođenje izvora.

OBRAZLOŽENJE
 

Žalbu Savetu za štampu podneo je Vitomir Ognjanović, direktor preduzeća «Simplicity d.o.o.», izdavača «Južnih vesti», zbog toga što je, kako je naveo, Gradski portal 018 preuzeo tekst i fotografiju objavljenju u okviru teksta sa portala «Južne vesti» i objavio ih pod istim naslovom. To je učinjeno «neovlašćeno, bez dozvole autora, bez naznačenja autora i bez plaćanja autorske naknade». Time su, po mišljenju, podnosioca žalbe, prekršene odredbe Kodeksa novinara koje se odnose na zaštitu autorskih prava.

Redakcija Gradskog portala 018 nije odgovorila na žalbu.

Komisija za žalbe je zaključila da je tekst na portalu Gradski portal 018 objavljen pod istim naslovom i u celini prepisan sa «Južnih vesti». Tekst uopšte nije potpisan, niti je naveden bilo kakav izvor. Uz tekst je objavljenja i fotografija, takođe identična onoj sa portala «Južne vesti» i takođe bez navođenja autora. Komisija je, zbog toga, ocenila da je Gradski portal 018 postupio suprotno Kodeksu novinara Srbije. Članovi Komisije za žalbe smatraju da je prekršaj utoliko teži jer su tom mediju već izrečene tri javne opomene zbog kršenja etičkih pravila koja se odnose na zaštitu autorskih prava, odnosno što je očigledno reč o svesnom i namernom ignorisanju obaveza propisanih Kodeksom novinara Srbije.

Zbog svega toga, Komisija je sa deset glasova „za“ i jednim „uzdržanim“ odlučila da Gradskom portalu 018 izrekne još jednu javnu opomenu.

Beograd, 26.11.2015.

Predsedavajući
Vlado Mareš

Kompletan žalbeni postupak