Gej lezbejski info centar protiv magazina TabloidNa osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Tamara Skrozza, Marija Kordić, Petar Jeremić, Stojan Marković, Zlatko Čobović, Vladimir Radomirović, Nevena Krivokapić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 26.11. 2015. godine, jednoglasno izriče


JAVNU OPOMENU
 

Tekstom “Parada nasilja i smrada”, objavljenim u štampanom i onlajn izdanju, magazin “Tabloid”

1. prekršio je tačku 1 Odeljka IV (Odgovornost novinara) Kodeksa novinara Srbije, po kojoj novinar mora da se suprotstavi svima koji krše ljudska prava ili se zalažu za bilo koju vrsu diskriminacije, govor mržnje i podsticanje nasilja,

2. prekršio je i tačku 4 Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojoj novinar mora biti svestan opasnosti od diskriminacije koju mogu da šire mediji i mora da učini sve da izbegne diskriminaciju zasnovanu, između ostalog, na rasi, polu, starosti, seksualnom opredljenju, jeziku, veri, političkom i drugom mišljenju, nacionalnom ili društvenom poreklu.

OBRAZLOŽENJE
 

Gej lezbejski info centar podneo je žalbu Savetu za štampu navodeći da je već sam naslov uvredljiv za učesnike parade i LGBT osobe, kao i da se i drugim iskazima u tekstu vređaju i omalovažavaju učesnici parade. Iz sadražaja teksta izdvojene su rečenice poput «Na njih ne računaju jer su sebični, grabežljivi, oholi i besprizorni. Sa njima bi  ljudski rod prestao, jer se na čmar, ipak, ne mogu rađati deca i potomstvo», uz obrazloženje da je čitav tekst napisan u sličnom maniru.

Redakcija magazina „Tabloid” nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije zaključili su da Kodeks jasno propisuje da je novinarska profesija nespojiva sa širenjem bilo koje vrste polnih, rodnih etničkih, rasnih, socijalnih ili verskih stereotipa, a da predrasude koje novinar privatno ima ne smeju da budu objavljenje ni u kakvom kontekstu, ni otvoreno ni prikriveno. Novinar je u spornom tekstu upravo izneo sve svoje predrasude i negativne stavove u odnosu na LGBT populaciju i učesnike parade  - da je reč o ljudima sa društvenog dna, da su većinom alkoholičari i narkomani i sličnim. Autor teksta iznosi i niz optužbi na račun ove populacije, koja, za račun «onih koji vladaju svetom», «napadaju svet, posebno hrišćane i belu rasu», i dovodi ih u vezu čak i sa Brejvikovim masovnim ubistvom u Norveškoj. Zbog toga je Komisija jednoglasno odlučila da izrekne «Tabloidu» javnu opomenu zbog kršenje odredbi Kodeksa novinara koje se odnose na zabranu diskriminiacije i govora mržnje.

Beograd, 26.11. 2015.                                                                                

Predsedavajući
Vlado Mareš

Kompletan žalbeni postupak