Zoran Ćirović protiv dnevnog lista BlicNa osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Stojan Marković, Zlatko Čobović,Tamara Skrozza, Marija Kordić, Vladimir Radomirović, Nevena Krivokapić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 29.10. 2015. godine, jednoglasno donosi

ODLUKU

Tekstom “Direktor turista nastavio da putuje“, objavljenim 18. septembra 2015. godine i neobjavljivanjem odgovora na tekst, dnevni list „Blic“

1. prekršio je tačku 1 i 5 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije o obavezi novinara da izveštava tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno, poštujući pravo javnosti da zna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije, kao i da je sa novinarstvom nespojivo objavljivanje neosnovanih optužbi, kleveta i glasina,

2. prekršio je i tačku 6 Odeljka IV (Odgovornost novinara) o obavezi novinara da poštuje pravo na odgovor, izvinjenje i ispravku i da je dužan da blagovremeno objavi odgovarajuću ispravku.

Nalaže se „Blicu“ da odluku Komisije objavi najkasnije u trećem narednom broju od dana dostavljanja odluke.

OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podneo je Zoran Ćirović,  navodeći da je u spornom tekstu izneto više neistina, koje je „taksativno pobio i dostavio odgovarajuće dokaze“ u odgovoru koji je uputio „Blicu“ 22. septembra.  Odgovor nije objavljen, a prema navodima iz žalbe, niko iz „Blica“ nije pokušao da ga kontaktira pre objavljivanja teksta, iako je u tekstu navedeno suprotno. On je istakao da je netačno da se na forumu u Miločeru predstavljao kao predsednik Komsije za hartije od vrednosti i dostavio agendu skupa koja to potvrđuje, dok je Odlukom o upućivanju na službeni put potvrdio da je putne troškove platio organizator, a ne Komisija za hartije od vrednosti, kako piše u tekstu. Podnosilac žalbe je naveo i da list protiv njega vodi „hajku“ već 15 meseci, te da on nije želeo da se žali dok je bio na funkciji predsednika Komsije, smatrajući da kao javni funkcioenr mora da istrpi kritiku, ali da sada, nakon podnošenja ostavke, nema više razloga da ne reaguje.

Redakcija lista „Blic“ nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije za žalbe zaključili su da su u tekstu objavljene netačne informacije, koje, očigledno, nisu proverene. Po oceni Komisije, novinar je lako mogao da utvrdi da informacije koje je dobio nisu tačne. Takođe, morao je i da se više potrudi da dobije izjavu od Zorana Ćirovića, tim pre što nije reč o dnevnom događaju, pa je tekst mogao da bude objavljen kada se dobro provere svi podaci. Kada su, ipak, objavljenje pogrešne informacije, redakcija je morala da omogući podnosiocu žalbe da ih javno demantuje.  Neobjavljivanje odgovora, bez ikakvog objašnjenja podnosiocu zbog čega nije objavljen, predstavlja dodatni prekršaj, s obzirom na to da je Kodeksom novinara Srbije propisana obaveza medija da poštuju pravo na odgovor. Zbog toga je Komisija za žalbe jednoglasno odlučila da je „Blic“ prekršio odredbe Kodeksa i naložila listu da ovu odluku objavi.

Beograd, 29.10.2015.

Predsedavajući
Vlado Mareš

Kompletan žalbeni postupak