UG „Parada ponosa Beograd“ i Gej lezbejski info centar protiv dnevnog lista InformerNa osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Tamara Skrozza, Marija Kordić, Petar Jeremić, Stojan Marković, Zlatko Čobović, Vladimir Radomirović, Nevena Krivokapić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 29.10. 2015. godine, većinom glasova izriče

JAVNU OPOMENU

Tekstom “Pederi šetaju, a Srbi plaćaju 1.500.000 evra“, objavljenim 21.septembra 2015.godine, u štampanom i elektronskom izdanju, dnevni list “Informer”

1. prekršio je tačku 1 Odeljka IV (Odgovornost novinara) Kodeksa novinara Srbije, po kojoj novinar mora da se suprotstavi svima koji krše ljudska prava ili se zalažu za bilo koju vrsu diskriminacije, govor mržnje i podsticanje nasilja,

2. prekršio je i tačku 3 Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojoj je prećutkivanje činjenica koje mogu bitno da utiču na stav javnosti o nekom događaju jednako njihovom namernom isrkivljivanju ili iznošenju laži,

OBRAZLOŽENJE

Na isti tekst objavljen u „Informeru“ žalbe su, odvojeno, podnele nevladine organizacije Udruženje građana Parada ponosa Beograd i Gej lezbejski info centar. U žalbi Parade ponosa navedeno je da se korišćenjem pogrdnog naziva „pederi“ vređa cela LGBT zajednica u Srbiji, kao i učesnici Parade ponosa 2015. i njeni organizatori. Podnosilac žalbe istakao je da je upotreba ovakvih termina suprotna odredbama Kodeksa novinara Srbije. Gej lezbejski info centar u žalbi na isti tekst naveo je da su, sem uvredljivih termina, objavljenje i netačne informacije – da je Parada ponosa koštala 1.500 000 evra i da je skup obezbeđivalo 10.000 policajaca, što je sve ocenjeno kao nagađanje. „Da je obezbeđivanje Parade ponosa i koštalo milion i po evra, prećutana je informacija koliko Vlada Srbije pokupi novca na račun LGBT populacije iz IPA i drugih evropskih i američkih fondova“, ističe se, između ostalog, u žalbi.

Redakcija lista „Informer“ nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije zaključili su da Kodeks jasno propisuje da je novinarska profesija nespojiva sa širenjem bilo koje vrste polnih, rodnih etničkih, rasnih, socijalnih ili verskih stereotipa, a da predrasude koje novinar privatno ima ne smeju da budu objavljenje ni u kakvom kontekstu, ni otvoreno ni prikriveno. Takođe, da je nedopustivo kolokvijalno, pogrdno i neprecizno nazivanje određene grupe. U ovom slučaju, reč je o terminu „pederi“, upotrebljenom u očigledno negativnoj konotacij,i sa ciljem da se građanima predoči da država troši velike svote novca da bi obezbedila skup koji organizuju, odnosno da svi mi plaćamo njihove hirove. Komisija je takođe smatrala da isticanje na naslovnoj strani iznosa od milion i po evra (za koji se ne zna kako je utvrđen) treba dodatno da izazove otpor prema LGBT zajednici. To što autori teksta nigde ne navode da li je i takav, proizvoljno određen, iznos veći ili manji u odnosu na to koliko koštaju drugi slični skupovi, . predstavlja takođe prekršaj, s obzirom na to da javnosti uskraćuju informacije koje bi doprinele boljem razumevanju činjenica. Komisija je, zbog svega toga, odlučila sa je spornim tekstom prekršen Kodeks novinara Srbije i izrekla javnu opomenu.

Beograd, 29.10. 2015.

Predsedavajući
Vlado Mareš

Kompletan žalbeni postupak