Kurir protiv dnevnog lista “Alo”Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Tamara Skrozza, Petar Jeremić, Stojan Marković, Zlatko Čobović, Vladimir Radomirović, Nevena Krivokapić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević , na sednici održanoj 29.10. 2015. godine, većinom glasova donosi

ODLUKU

Tekstovima “MINISTARKA PROTIV DRŽAVNE POLITIKE: Kori stala uz Milanovića”, “BEZ DLAKE NA JEZIKU Mrka: Toma je seks mašina” i “LIDER RADIKALA O PREDSEDNIKU NIKOLIĆU Šešelj: Kakva seks mašina, to je glupost”, objavljenim 26, 27. i 28. septembra 2015. godine, u onlajn izdanju, dnevni list “Alo” prekršio je tačku 1. Odeljka IX (Poštovanje autorstva) o obavezi medija i novinara da primenjuju važeće zakonodavstvo o zaštiti autorskih prava i da, kada dobiju dopuštenje za reprodukciju iz drugog izvora, to čine uz uvažavanje autora i uz navođenje izvora.

Nalaže se dnevnom listu „Alo” da ovu odluku Komisije objavi u svom onjaln izdanju najkasnije sedam dana od dana dostavljanja odluke.

OBRAZLOŽENJE

Glavni i odgovorni urednik “Kurira” Milan Lađević podneo je žalbu zbog toga što je “Blic”, kako je navedeno, neovlašće no preuzeo tekst iz tog lista. “Skrećemo pažnju da su svi tekstovi gotovo od reči do reči prepisani iz ‘Kurira, a da autor teksta nigde nije citiran. Svi tekstovi su preuzeti bez ovlašćenja, a skrećemo vam pažnju da su u pitanju autorski članci i intervjui, ekskluzivne informacije do kojih je ‘Kurir’ došao, a ne dnevni događaj čije je praćenje od opšteg značaja”, navedeno je, između ostalog, u žalbi.

Advokat Ringier Axel Springera odgovorio je samo da je žalba neosnovana, bez bilo kakvog daljeg obrazloženja.

Komisija za žalbe je zaključila da tekstovi nisu doslovno “prekopirani”, već uglavnom prepričani, ali da nije dovoljno to što je “Alo”  negde u sredini ili na kraju teksta naveo da je sagovornik izjavu dao “Kuriru”. “Alo” je morao da navede izvor, odnosno autora, kao i da od redakcije “Kurira” traži saglasnost za objavljivanje teksta. Komisija podseća da su mediji, po Kodeksu, dužni da poštuju važeće zakonodavstvo o zaštiti autorskih prava. Prema Zakonu o autorskim i srodnim pravima, bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade mogu se koristiti dnevne informacije i vesti koje imaju prirodu novinskih izveštaja. U ovom slučaju, preuzeti tekstovi nisu ni vesti, ni izveštaji, već rubrike.  Zbog toga je Komisija odlučila da je “Alo” prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije koje se odnose na poštovanje autorskih prava.

Beograd, 29.10.2015.

Predsedavajući
Vlado Mareš

Kompletan žalbeni postupak