Kurir protiv dnevnog lista "24 sata"Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Tamara Skrozza, Petar Jeremić, Stojan Marković, Zlatko Čobović, Vladimir Radomirović, Nevena Krivokapić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević , na sednici održanoj 29.10. 2015. godine, većinom glasova donosi

ODLUKU

Tekstom “Nikada nećete pogoditi šta povezuje Kristijana i Branku Katić”, objavljenim 22 septembra 2015. godine, u onlajn izdanju, dnevni list “24 sata” prekršio je tačku 1. Odeljka IX (Poštovanje autorstva) Kodeksa novinara Srbije o obavezi medija i novinara da primenjuju važeće zakonodavstvo o zaštiti autorskih prava i da, kada dobiju dopuštenje za reprodukciju iz drugog izvora, to čine uz uvažavanje autora i uz navođenje izvora.

Nalaže se dnevnom listu „24 sata” da ovu odluku Komisije objavi u svom onjaln izdanju najkasnije sedam dana od dana dostavljanja odluke.

OBRAZLOŽENJE

Glavni i odgovorni urednik “Kurira” Milan Lađević podneo je žalbu zbog toga što je list “24 sata”, kako je navedeno, neovlašće no preuzeo tekst iz tog lista. “Skrećemo pažnju da je tekst gotovo od reči do reči prepisani iz ‘Kurira’, a da autor teksta nigde nije citiran. Teks je preuzet bez ovlašćenja, a skrećemo vam pažnju da je u pitanju autorski članak, ekskluzivne informacije do kojih je ‘Kurir’ došao, a ne dnevni događaj čije je praćenje od opšteg značaja”, navedeno je, između ostalog, u žalbi.

Advokat Ringier Axel Springera odgovorio je samo da je žalba neosnovana, bez bilo kakvog daljeg obrazloženja.

Komsija za žalbe je zaključila da tekst nije doslovno “prekopiran”, već uglavnom prepričan, ali da nije dovoljno to što je “negde u teksta navedeno da je sagovornik izjavu dao “Kuriru”, List “24 sata” je morao da navede izvor, odnosno autora, kao i da od redakcije “Kurira” traži saglasnost za objavljivanje teksta. Komisija podseća da su mediji, po Kodeksu, dužni da poštuju važeće zakonodavstvo o zaštiti autorskih prava. Prema Zakonu o autorskim i srodnim pravima, bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade, mogu se koristiti dnevne informacije i vesti koje imaju prirodu novinskih izveštaja. U ovom slučaju, preuzeti tekst nije ni vest, ni izveštaj. Zbog toga je Komisija odlučila da je “24 sata” prekršio odrdbe Kodeksa novinara Srbije koje se odnose na poštovanje autorskih prava.

Beograd, 29.10.2015.

Predsedavajući
Vlado Mareš

Kompletan žalbeni postupak