Jelena Milić protiv časopisa Nova srpska politička misaoNa osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Tamara Skrozza, Marija Kordić, Petar Jeremić, Stojan Marković, Zlatko Čobović, Vladimir Radomirović, Nevena Krivokapić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 24.9. 2015. godine, jednoglasno izriče

 

JAVNU OPOMENU

Tekstom “Tri karte za emigrante, ili kako Srbija plaća američki ceh“, objavljenim 24. avgusta 2015. godine u onlajn izdanju, časopis „Nova srpska politička misao“

1. prekršio je tačku 2 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije o obavezi novinara ili urednika da prave jasnu raziliku između činjenica koje prenose, komentara, pretpostavki i nagađanja,

2. prekršio je tačku 1 Odeljka IV (Odgovornost novinara) o obavezi novinara da se suprotstavi svima koji krše ljudska prava ili se zalažu za bilo koju vrstu diskriminacije, govor mržnje i podsticanje nasilja,

3. prekršio je i tačku 4 Odeljka V (Novinarska pažnja) po kojoj novinar mora biti svestan opasnosti od diskriminacije koju mogu da šire mediji i treba da učini sve da izbegne diskriminaciju zasnovanu, između ostalog, na rasi, polu, starosti, seksualnom opredeljenju, jeziku, veri, političkom i drugom mišljenju, nacionalnom ili društvenom poreklu,

OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podnela je Jelena Milić, smatrajući da su tekstom prekršene odredbe Kodeksa koje se odnose na istinitost izveštavanja, odgovornost novinara, novinarsku pažnju i zaštitu privatnosti, dadajući da joj je objavljenim tekstom narušen ugled i ugrožena bezbednost. „U spornom tekstu, pored objavljene fotografije, preuzete sa moje facebook strane, na kojoj se vidimo sirijska porodica i ja, u delu koji govori o pružanju pomoći izbeglicama od strane pripadnika nevladinog sektora – bez pominjanja mog imena i organizacije koju vodim – autor navodi da pripadnici nevladinog sektora pružaju pomoć izbeglicama za ’debelu dnevnicu’ i to ’deviznu’, tako što su ’dežurni’ u ’logorima’ za izbeglice“, ističe se u žalbi. Jelena Milić navodi da je ovaj deo teksta objavljen uz njenu fotografiju čime se sugeriše da je plaćena da pomaže ljudima iz ugroženog područja.

Redakcija „Nove srpske političke misli“ nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije su zaključili da je Jelena Milić,  bez obzira na to što se u tekstu ne pominje njeno ime imala pravo da se žali, jer je njena fotografija objavljena u takvom konteksu da se čitaocu sugeriše da se ono što je u tekstu navedeno odnosi na nju. Ovo naročito stoga što je to jedina fotografija u tekstu koja nije ilustracija za izbegličku krizu. Takođe, autor je u tekstu izneo potpuno paušalne ocene da predstavnici civilnog sektora primaju visoke devizne dnevnice za „pomoć“ izbeglicama, ne potkrepljujući to nikakvim podacima, niti se pozivajući na bilo koji izvor. Komisija zbog toga smatra da su prekršene odredbe Kodeksa koje se odnose na obavezu razlikovanja činjenica od pretpostavki i nagađanja.

Komisija je, takođe, ocenila i da je tekst diskriminatoran u odnosu na izbeglice i migrante, da širi predrasude o njima, jer se, između ostalog, navodi i da nije tačna ocena da su oni „dobri ljudi koji nam ne žele zlo“, već da će, naprotiv, kad budu ostali u Srbiji,početi da  postavljaju pitanja „koje je imanje ovde moje, koje žene su ovde moje, koje crkve će ovde biti džamije“, čime se direktno sugeriše da su oni potencijalna opasnost po građane Srbije.

Zbog svega toga, Komisija za žalbe je jednoglasno odlučila da je spornim tekstom prekršen Kodeks novinara i izrekla javnu opomenu.

Beograd, 24.9.2015.

Predsedavajući
Vlado Mareš

Kompletan žalbeni postupak