Gej lezbejski info centar protiv dnevnog lista InformerNa osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Tamara Skrozza, Marija Kordić, Petar Jeremić, Stojan Marković, Zlatko Čobović, Vladimir Radomirović, Nevena Krivokapić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 24.9. 2015. godine, većinom glasova izriče

 

JAVNU OPOMENU

Tekstom “Streljaću ih ako su pederi“, objavljenim 11. septembra 2015. godine, dnevni list “Informer”

1. prekršio je tačku 1 Odeljka IV (Odgovornost novinara) Kodeksa novinara Srbije, po kojoj se novinar mora suprotstaviti svima koji krše ljudska prava ili se zalažu za bilo koju vrstu diskriminacije, govor mržnje i podsticanje nasilja,

2. prekršio je i tačku 4. Odeljka V ( Novinarska pažnja), po kojoj novinar mora biti svestan opsanosti od diskriminacije koju mogu da šire mediji i treba da učini sve da izbegne diskriminaciju zasnovanu, između ostalog, na rasi, polu, starosti, seksualnom opredeljenju, jeziku, veri, političkom i drugom mišljenju, nacionalnom ili društvenom poreklu.  

OBRAZLOŽENJE

Gej lezbejski info centar podneo je žalbu zbog naslova teksta, objavljenog i na naslovnoj strani lista. „Iako je u pitanju izjava, smatramo da dnevni list ’Informer’ nije smeo da prenese pretnju ubistvom, naročito ne da tu pretnju izdvoji kao noseću i publikuje na naslovnoj strani kao pozivnu parolu“, navodi se u žalbi.

Redakcija „Informera“ nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije zaključili su da je „Informer“ ovakvim plasiranjem izjave „brata rijaliti zvezda“, prekršio Kodeks novinara u delu koji se odnosi na zabranu diskriminacije i govora mržnje. Prenošenjem ovakve tvrdnje na naslovnoj strani, diskiminišu se pripadnici LGBT populacije i praktično opravdava nasilje nad njima zbog seksualne orijentacije. Mediji bi, po Kodeksu, morali biti svesni kako i koliko ovakvi ekstremni stavovi mogu uticati na stavove javnosti prema celoj LGBT populaciji, u odnosu na koju već postoje brojne predrasude. Takođe, mediji bi trebalo da se suprotstave onima koji pozivaju na nasilje i šire govor mržnje, a „Informer“, sasvim suprotno, populariše takve pretnje.

Zbog toga je Komisija za žalbe, sa deset glasova „za“ i jednim „uzdržanim“ odlučila da je „Informer“ prekršio Kodeks novinara Srbije.

Beograd, 24.9.2015.

Predsedavajući
Vlado Mareš

Kompletan žalbeni postupak