Udruženje građana „Egal“ protiv magazina PečatNa osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Tamara Skrozza, Marija Kordić, Petar Jeremić, Stojan Marković, Zlatko Čobović, Vladimir Radomirović, Nevena Krivokapić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 24.9. 2015. godine, većinom glasova izriče

JAVNU OPOMENU

Tekstovima “Izlečeni ljudi u neizlečenom društvu“ i „Transrodna cirkus revolucija“, objavljenim 21. avgusta 2015. godine, magazin “Pečat”

1. prekršio je tačku 1 i tačku 6 Odeljka IV (Odgovornost novinara) Kodeksa novinara Srbije, po kojoj se novinar mora suprotstaviti svima koji krše ljudska prava ili se zalažu za bilo koju vrstu diskriminacije, govor mržnje i podsticanje nasilja, i ima obavezu da neguje kulturu i etiku javne reči,

2. prekršio je i tačku 4. Odeljka V ( Novinarska pažnja), po kojoj novinar mora biti svestan opasnosti od diskriminacije koju mogu da šire mediji i treba da učini sve da izbegne diskriminaciju zasnovanu, između ostalog, na rasi, polu, starosti, seksualnom opredeljenju, jeziku, veri, političkom i drugom mišljenju, nacionalnom ili društvenom poreklu.

Tekstom “Ranjiva Srbija i samoodrživi Mladenovići”, objavljenim takođe 21. avgusta 2015. godine, “Pečat” nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.

OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podnelo je udruženje „Egal“, jedan od organizatora Ponosa trans osoba, smatrajući da su sva tri teksta usmerena protiv transrodne zajednice i diskriminatorna. „Autorka počinje tekst ’Izlečeni ljudi u neizlečenom društvu’ sa ’Pošasti homoseksulanosti i pederastije, koja je iz subkulturnog miljea, iz zabrane i izopštenja pre samo neku godinu u Srbiji prešla u kontranapad i postala politički manifest, ove jeseni pridružuje se i transvestija’ što je segment kojim smatramo da je prekršen Kodeks“, ističe se u žalbi. Podnosilac žalbe smatra da istu odredbu koja se odnosi na zabranu diskriminacije, krše i ostala dva teksta.

Redakcija „Pečata“ nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije zaključili su autori u spornim tekstovima iznose stavove koji su homofobni i postiču netrpeljivost i diskriminacju prema transrodnim osobama i LGBT populaciji generalno. U tekstovima se njihova seksualna orijentacija opisuje kao „seksualna devijantnost“ ili „nastranost“, koja se nameće jednom patrijarhalom društvu. Komisija smatra da su time prekršene odredbe Kodeksa koje se odnose na zabranu diskriminacije i govora mržnje, posebno smernice koje se odnose na zabranu pogrdnog i nepreciznog nazivanja određene grupe ljudi.

Kad je reč o tekstu  “Ranjiva Srbija i samoodrživi Mladenovići”, Komisija je, sa sedam glasova „za“, dva „protiv“ i dva „uzdržana“ odlučila da Kodeks nije prekršen.

Beograd, 24.9.2015.

Predsedavajući
Vlado Mareš

Kompletan žalbeni postupak