Zavod za hitnu medicinsku pomoć protiv dnevnog lista BlicNa osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Tamara Skrozza, Marija Kordić, Petar Jeremić, Stojan Marković, Zlatko Čobović, Vladimir Radomirović, Nevena Krivokapić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 24.9. 2015. godine, većinom glasova donosi

ODLUKU

Neobjavljivanjem odgovora na tekst „Uzeli duple plate za lažne učinke“ objavljenim 10. avgusta 2015. godine, dnevni list „Blic“ prekršio je tačku 6 Odeljka IV (Odgovornost novinara) Kodeksa novinara Srbije o obavezi novinara da neguje kulturu i etiku javne reči, poštuje pravo na odgovor, izvinjenje i ispravku i dužan je da blagovremeno objavi odgovarajuću ispravku.

Samim tekstom nisu prekršene odredbe Kodeksa koje se odnose na obavezu objektivnog izveštavanja, konsultovanja više izvora i zabranu širenja neopravdanog straha, na šta se podnosilac žalbe takođe žalio.

Nalaže se dnevnom listu „Blic“ da odluku Komisije objavi najkasnije tri dana od dana dostavljanja odluke.

OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podneo je Zavod za hitnu medicinsku pomoć iz Novog Sada, zbog teksta kojim se, kako tvrdi podnosilac žalbe, netačno navodi da postoje nepravilnosti u rasporedu smena i zaduženja u Zavodu, pa se, tako, iznosi i apsolutna neistina da se ponekad „zbog dnevnih ispadanja iz rasporeda otkaže cela smena“. „Ozbiljne optužbe koje stoje u senzacionalističkom naslovu teksta bazirane su na neproverenim informacijama i neistinite, jer se plate svih zaposlenih utvrđuju na osnovu zakona o platama u državnim organima i javnim službama. Takođe su netačne i tvrdnje da se „prekovremeni sati isplaćuju samo miljenicima“, navedeno je, između ostalog, u žalbi. Podnosilac žalbe naveo je i da je na sporni tekst „Blicu“ upućen demanti, koji nije objavljen, suprotno Zakonu i javnom informisanju i medijima.

U odgovoru na žalbu, advokat lista „Blic“ naveo je da je tekst napisan u skladu sa Kodeksom novinara, da je novinar imao uvid u raspored smena i zaduženja zaposlenih i u anonimno pismo koje su zaposleni  u ZZHMP poslali gradonačelniku Novog Sada, a autor je, „preko svojih proverenih izvora“, sve informacije i dodatno proverio. Takođe, izjava osobe zadužene za kontakte sa medijima u Zavodu, preneta je u celini. Kad je o neobjavjivanju odgovora reč, advokat je naveo da odgovor nije bio u skladu sa Zakonom, ali da je, i inače, to „predmet parničnog postupka, a ne postupka pred Savetom za štampu, te se podnosilac žalbe neosnovano poziva na tu činjenicu u žalbi“.

Komisija za žalbe ovakvo objašnjenje u vezi sa demantijem nije prihvatila. Obaveza objavljivanja odgovora propisana je i Kodeksom novinara, pa prema tome može biti razlog za podnošenje žalbe Savetu za štampu. Komisija takođe smatra da bi bilo u skladu sa dobrom profesionalnom i etičkom praksom da je redakcija podnosiocu objasnila zbog čega nije objavila demanti, odnosno da je advokat naveo zbog čega tačno odgovor ne ispunjava zakonske uslove za objavljivanje. U svakom slučaju, pravo na odgovor, propisano Kodeksom, nije ovoga puta poštovano, zbog čega Komisija zaključuje da je „Blic“ prekršio Kodeks.

Kad je reč o sadržaju samog teksta, Komisija je ocenila da postoji veliki interes javnosti da zna kako radi tako važna institucija kao što je Zavod za hitnu medicinsku pomoć, kao i za postojanje eventualnih nepravilnosti u radu na koje ukazuje deo zaposlenih u pismu gradonačelniku. Ukazivanje na postojanje problema u Zavodu ne može se, po mišljenju Komisije, smatrati unošenjem straha među građane. Takođe, po oceni Komisije, ne stoji ni tvrdnja podnosioca žalbe da novinar nije konsultovao više izvora, jer se iz teksta vidi i da je ZZHMP dobio priliku da odgovori na neke od tvrdnji iz anonimnog pisma. Zbog toga je većina članova Komisije ocenila da tekstom nisu prekršene odredbe Kodeksa na koje se podosilac žalio.

Beograd, 24.9.2015.

Predsedavajući
Vlado Mareš

Kompletan žalbeni postupak