Ivan Mrkić protiv dnevnog lista BlicNa osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Savetaza štampu u sastavu: Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Tamara Skrozza, Marija Kordić, Petar Jeremić, Stojan Marković, Zlatko Čobović, Vladimir Radomirović, Nevena Krivokapić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 24.9.2015. godine, nije uspela da usaglasi odluku o tome da li je „Blic“ tekstom “Bivši ministar za manje od dve godine zaposlio 288 osoba u diplomatiji, Mrkićeve starlete ne zna im se broj“, objavljenim 29. jula 2015. godine, u štampannom i onlajn izdanju, prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije. „Za“ odluku da Kodeks nije prekršen glasalo je šest članova Komisije, dok je ostalih pet članova bilo „uzdržano“, zbog čega za odluku nije bilo potrebne dvotrećinske većine.

OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podneo je Ivan Mrkić, koji je naveo da „Blic“ već duže od dve godine objavljuje tekstove koji sadrže brojne neistine u vezi sa njegovim mandatom ministra spoljnih poslova od 2012. do 2014. godine, što je slučaj i sa tekstom na koji se žali. On je istakao da je novinarka kontaktirala sa njim pre objavljivanja teksta, te da joj je on ukazao da su njeni navodi neistiniti i da nisu potkrepljeni validnim dokumentom, budući da informacija dobijena od MSP-a nije bila potpisana. „Novinarka je znamenito osiromašila moje odgovore, koje sam joj uputio SMS-om i prikazala ih na takav način da stvore najgori mogući utisak o meni. Mrkić je istakao da je novinarki izričito rekao da nije zaposlio 288 ljudi, već pedesetak, odnosno da se ne može govoriti o zapošljavanju kad je reč o osobama preuzetim iz drugih institucija i Vlade. Kako njegove tvrdnje nisu prenete, a „umesto toga objavljen je tekst koji moj napor u službi u trajanju od 37 godina svodi na banalnost“, „Blicu“ je upućen odgovor, koji nije objavljen, a od advokatske kancelarije koja zastupa novine dobio je dopis kojim se „na neprimeren način“ upućuje da poštuje Zakon o javnom informisanju i medijima.

Na žalbu Ivana Mrkića odgovorili su autorka teksta Ivana Jasnić Mastilović i advokat „Blica“ Dušan Stojković. Novinarka je navela da je podatke objavljene u tekstu dobila iz Ministarstva spoljnih poslova, pozivajući se na Zakon o dostupnosti informacija od javnog značaja, sa zvaničnog mejla MSP-a. Odgovore iz tog ministarstva, kako je istakla, „Blic“je bez pečata i potpisa dobijao i u vreme dok je Mrkić bio ministar. Ona je dodala i da je Mirkićev odgovor stavila u antrfile i da je on, naravno, skraćen, u skladu sa dužnom novinskog teksta. Advokat je, u svom odgovoru, naglasio da je novinarka tačno prenela podatke dobijene od MSP-a i navela izvor, a koristila je i druge izvore da bi saznala ko su tačno osobe koje su zaposlene, kao i da li su zaposlene na osnovu konkursa ili na neki drugi način. „Blic“ je, po mišljenju advokata, imao pravo da objavi da su zaposlena nekompenetna lica, „bez konkretnog zanimanja, a koja su javnosti poznata po nagim fotografijama u muškim časopisima“. „Podnosiocu lično ovakvi tekstovi mogu da se ne dopadaju, ali to nije razlog da se medijima zabrani da o ovakvim informacijama obaveštavaju javnost, ma koliko neugodne bile“, naglašava se u odgovoru.

Članovi Komisije za žalbe nisu imali jedinstven stav o tome da li je „Blic“, objavljujući ovaj tekst, postupio u svemu u skladu sa pravilima propisanim Kodeksom novinara Srbije. Deo članova Komisije ocenio je da su podaci dobijeni od zvaničnog državnog organa i tačno preneti (sa izuzetkom greške u naslovu teksta u onlajn izdanju u kojem piše da je zaposleno 288 osoba, umesto 228, kako stoji u podnaslovu), kao i da je novinar pružio priliku Mrkiću da odgovori na podatke koji su mu predočeni. Podnosilac žalbe osporava legitimitet pribavljene informacije na osnovu toga što nema potpis i pečat, ali Komisija, bez obzira na to, nema razloga da sumnja u njegovu autentičnost. Redakcija, odnosno advokat trebalo je, po mišljenju članova Komisije, da pojasne podnosiocu zašto njegovo odgovor nije u skladu sa Zakonom, ali budući da je reč o pravniku, bivšem ministru i sadašnjem savetniku predsednika Srbije, deo članova Komisije smatrala je da mu nije potrebna pouka o tome kako da demanti uskladi sa zakonom.

Ostali članovi Komisije ocenili su da „Blic“, bez obzira na dobijene zvanične podatke, nije ponudio prave odgovore na to koliko je i kojih ljudi zaposleno, na osnovu kojih kriterijuma, čime je zapravo tekst trebalo da se bavi. Umesto toga, od svih zaposlenih,izdvojene su četiri žene, objavljene njihove golišave fotografije, a tekst opremljen tako da se, bez uporišta u dobijenim podacima, čitaocu sugeriše da je Ivan Mrkić lično zapošljavao ljude na osnovu atraktivnog izgleda, toga što imaju moćne ljubavnike, stranačke članske karte i sličnih kriterijuma. Međutim, ni po njihovoj oceni, to nije bilo dovoljno za zaključak da je „Blic“ prekršio Kodeks.

Zbog svega toga, Komisija nije uspela da donese odluku potrebnom dvotrećinskom većinom.

Beograd, 24.9.2015.

Predsedavajući
Vlado Mareš

Kompletan žalbeni postupak