Praxis protiv dnevnog lista InformerNa osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Tamara Skrozza, Marija Kordić, Petar Jeremić, Stojan Marković, Zlatko Čobović, Vladimir Radomirović, Nevena Krivokapić i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 24.9. 2015. godine, većinom glasova izriče

 

JAVNU OPOMENU

Tekstom “PAŽNJA! Sa migrantima stižu malarija, dečja paraliza i ptičji grip!“, objavljen 1. jula 2015. godine u onlajn izdanju, dnevni list “Informer”

1. prekršio je tačku 2 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije o obavezi novinara i urednika da prave jasnu razliku između činjenica koje prenose, komentara, pretpostavki i nagađanja,

2. prekršio je tačku 4 Odeljka V (Novinarska pažnja) po kojoj novinar mora biti svestan opasnosti od diskriminacije koju mogu da šire mediji i treba da učini sve da izbegne diskriminaciju zasnovanu, između ostalog, na rasi, polu, starosti, seksualnom opredeljenju, jeziku, veri, političkom i drugom mišljenju, nacionalnom ili društvenom poreklu,

3. prekršio je i tačku 8 Odeljka VI (Odnos prema izvorima informisanja) po kojoj novinar ne sme među ljude unositi neopravdan strah.       

OBRAZLOŽENJE

Nevladina organizacija „Praxis“ podnela je žalbu Savetu za štampu zbog kršenja više tačaka Kodeksa novinara Srbije, između ostalog i time što naslov teksta nije u skladu sa njegovim sadržajem. Sagovornici u tekstu ukazuju na mogućnost pojave zaraznih bolesti, odnosno pretpostavljaju da su izbeglice potencijalni prenosioci, što se u naslovu netačno prenosi. „Pokušaj da se efektnim i senzacionalističkim naslovom poveća dnevni tiraž novina, predstavlja kako neprofesionalno postupanje novinara, tako i diskriminaciju prema izbeglicama, što se protivi etičkom kodeksu“, navedeno je, između ostalog u žalbi. Praxis je istakao i da sporni tekst može da neopravdano unese pometnju, nemir i strah među ljude, s ozirom da se i naslovom antrfilea sugeriše da je svaki kontakt sa migrantima opasan.

Redakcija „Informera“ nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije zaključili su da je „Informer“ sve pretpostavke epidemiologa, sagovornika u tekstu, predstavio kao činjenice, odnosno da je nešto što oni vide kao mogućnost prezentovano kao sasvim izvesna stvar, što je suprotno Kodeksu novinara. Takođe, tekst je opremljen na potpuno senzacionalistički način i tako da može izazvati neutemeljen strah i paniku kod ljudi. Označavanjem migranata kao prenosilaca ozbiljnih zaraznih bolesti, sa kojima je opasan svaki kontakt, „Informer“ diskriminiše sve pripadnike populacije koja prolazi kroz našu zemlju, a prema kojoj već postoje određene predrasude.

Zbog toga je Komisija sa osam glasova „za“ i dva „uzdržana“, odlučila da „Informeru“ izrekne javnu opomenu zbog kršenja Kodeksa novinara Srbije.

Beograd, 24.9.2015.

Predsedavajući
Vlado Mareš

Kompletan žalbeni postupak