Praxis protiv dnevnog lista DanasNa osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Tamara Skrozza, Marija Kordić, Petar Jeremić, Stojan Marković, Zlatko Čobović, Vladimir Radomirović, Nevena Krivokapić i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 24.9. 2015. godine, većinom glasova izriče 

JAVNU OPOMENU

Tekstom “Stranci u Beogradu“, objavljenim 13. avgusta 2015. godine dnevni list “Danas”

1. prekršio je tačke 1 i 5 Odeljka IV (Odgovornost novinara) o obavezi novinara da se suprotstavi svima koji krše ljudska prava ili se zalažu za bilo koju vrstu diskriminacije, govor mržnje i podsticanje nasilja, kao i o dužnosti da poštuje i štiti prava i dostojanstvo ugroženih grupa,

2. prekršio je i tačku 4 Odeljka V (Novinarska pažnja) po kojoj novinar mora biti svestan opasnosti od diskriminacije koju mogu da šire mediji i treba da učini sve da izbegne diskriminaciju zasnovanu, između ostalog, na rasi, polu, starosti, seksualnom opredeljenju, jeziku, veri, političkom i drugom mišljenju, nacionalnom ili društvenom poreklu,

OBRAZLOŽENJE

Nevladina organizacija „Praxis“ podnela je žalbu Savetu za štampu zbog kršenja više tačaka Kodeksa novinara Srbije, ocenjujući da sporni tekst predstavlja „primer ekstremno neprofesionalnog postupanja kolumnistkinje“ i da „doprinosi širenju straha, netrpeljivosti, ksenofobije, stvaranju neprijateljskog okruženja i produbljivanju socijalne distance građana prema migrantima i izbeglicama, koji su trenutno jedna od najosetljivijih grupa u Srbiji“. Tekst je, po mišljenju podnosioca žalbe, zasnovan na ličnom i, sa aspekta etičnosti neodgovornom, stavu kolumnistkinje, koja, između ostalog, posebno naglašavajući veroispovest migranata, indirektno implicira da će izbeglice preplaviti Beograd, naglašavajući potencijalnu opasnost za Beograđane.  Autorka kroz ceo tekst jasno pravi podelu na „njih“ i „nas“, aludirajući da je ponašanje izbeglica neobično i nesvojstveno domaćim prilikama, te da su kao drugi i drugačiji opasni, nepoželjni i suvišni, navedeno je, između ostalog u žalbi.

Redakcija lista „Danas“ nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije zaključili su da je autorka, suprotno Kodeksu novinara, u tekstu iznela niz tvrdnji kojima se podstiče diskriminacija i govor mržnje. Kodeks jasno propisuje da je novinarska profesija nespojiva sa širenjem bilo koje vrste polnih, rodnih etničkih, rasnih, socijalnih ili verskih stereotipa, a da predrasude koje novinar privatno ima ne smeju da budu objavljenje ni u kakvom kontekstu, ni otvoreno ni prikriveno. U ovom slučaju, kolumnistkinja, opisujući scene kojima je navodno prisustvovala, iznosi svoje predrasude i stavove koji su diskriminatorni po više osnova, koristeći povremeno i pogrdne termine poput „bule“.

Komisiji je poznato da su se i autorka teksta i „Danas“ izvinili čitaocima zbog ovog teksta, kao i da je Sud časti NUNS-a već izrekao javnu opomenu novinarki i listu, ali smatra da to nije u vezi sa postupkom koji se, po žalbi Praxisa, vodi pred Savetom, te je listu „Danas“, sa osam glasova „za“ i dva „uzdržana“,  izrekao javnu opomenu zbog kršenja Kodeksa novinara Srbije.

Beograd, 24.9.2015.

Predsedavajući
Vlado Mareš

Kompletan žalbeni postupak