Praxis protiv dnevnog lista Večernje novostiNa osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Savetaza štampu u sastavu: Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Tamara Skrozza, Marija Kordić, Petar Jeremić, Stojan Marković, Zlatko Čobović, Vladimir Radomirović, Nevena Krivokapić i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 24.9.2015. godine, nije uspela da usaglasi odluku o tome da li su „Večernje novosti“ tekstom “Azilanti za Evropu i obrve čupaju“, objavljenim 6. avgusta 2015. godine, prekršile odredbe Kodeksa novinara Srbije. „Za“ odluku da je Kodeks nije prekršen glasalo je šest članova Komisije, dva su bila „protiv“, a dva „uzdržana“, zbog čega za odluku nije bilo potrebne dvotrećinske većine.

OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podnela je NVO „Praxis“ ocenjujući da su spornim tekstom prekršene odredbe Kodeksa novinara koje se odnose na istinitost izveštavanja i novinarsku pažnju. Podnosilac žalbe je naveo da je tekst zasnovan na, više nego diskutabilnim, pretpostavkama autora da „izbeglice kupuju najskuplje telefone i koriste usluge kozmetičkih salona kako ne bi ličili na azilante“ i da im je namera da time „preko noći promene identitet“, jer je to način da priđu korak bliže „nemačkom snu“. Time se, kako je navedeno, tendenciozno štiti neopravdani stereotip o izbeglicama i stvaraju predrasude prema njima. „Naglašavanje vere i pripadnosti određenoj grupi, tendenciozni naslov, kao i davanje pretpostavki za donošenje proizvoljnih i negativnih zaključaka prema ugroženoj grupi ljudi, nedvosmisleno neopravdano i protivpravno dovodi do zasnivanja diskriminacije prema izuzetno osetljivoj grupi ljudi“, ističe se, između ostalog, u žalbi.

U odgovoru na žalbu, Momčilo Popović, šef DESK-a „Večernjih novosti“ naveo je da se podnosioci žalbe žale zbog utiska koji su stekli, a ne zbog onoga što je napisano. On je istakao da je reportaža napravljena na licu mesta i da su u njoj navedene isključivo činjenice i izjave koje je novinar zabeležio. „Ništa nikome nismo sugerisali, nikakvu diskriminaciju nismo širili, nego napravili tekst koji je bukvalno bio ogledalo tog dana u odnosu na sve ono što se dešavalo. Ništa nije izmišljeno, niti bi to bilo moguće plasirati u ’Večernjim novostima’“, naglašava se u odgovoru na žalbu. Popović dodaje i da u „Novostima“ ne žele da ulaze u to koga „Praxis“ zapravo štiti od teksta koji su objavili.

Većina članova Komisije ocenila je da spornim tekstom nisu prekršene odredbe Kodeksa, odnosno da je novinar, pišući reportažu, zapravo samo preneo ono što je čuo i video. Reportaža ne podrazumava istraživanje i celokupan prilaz jednom fenomenu, već samo opisivanje nekih detalja koji su privukli pažnju novinara. Tekst se, tako, po njima, bavi onim delom migranata koji nisu siromašni i njihovim ponašanjem, bez loše namere da se oni diskriminišu.

Ostali članovi Komisije smatrali su da je sporna oprema teksta, kojom se kao činjenice predstavljaju spekulacije i pretpostavke i koja ne odgovara sasvim sadržaju teksta. Takođe, deo članova Komisije smatrao je da je Kodeks povređen time što se u tekstu, namernim prećutkivanjem činjenice da je reč o malom broju migranata koji su stigli u Srbiju sa dosta novca, direktno utiče na stav javnosti o njima kao o ljudima „punim para“, kojima kupuju novi identitet, čime se stvaraju predrasude.

Zbog svega iznetog, članovi Komisije ostali su podeljeni u oceni da li je tekstom prekršen Kodeks i nisu uspeli da usaglase odluku.

Beograd, 24.9.2015.

Predsedavajući
Vlado Mareš

Kompletan žalbeni postupak