Praxis protiv dnevnog lista KurirNa osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Tamara Skrozza, Petar Jeremić, Stojan Marković, Zlatko Čobović, Vladimir Radomirović, Nevena Krivokapić i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 24.9.2015. godine, nije uspela da usaglasi odluku o tome da li je „Kurir“ tekstom “SVE VIŠE IZBEGLICA: Migranti će uskoro islamizirati Srbiju“, objavljenim 2. avgusta 2015. godine, prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije. „Za“ odluku da je Kodeks nije prekršen glasalo je pet članova Komisije, dva su bila „protiv“, a dva „uzdržana“, zbog čega nije bilo potrebne dvotrećinske većine ni za jednu odluku.

OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podnela je NVO „Praxis“, ocenjujući da su spornim tekstom prekršene odredbe Kodeksa novinara koje se odnose na istinitost izveštavanja i novinarsku pažnju. Podnosilac žalbe je naveo da ni sam naslov ne odgovara sadržaju teksta jer sagovornik govori o islamizaciji Ervope, a ne Srbije, kao i da je tekst zasnovan na njegovim pretpostavkama, odnosno nagađanjima, koje su u naslovu prenete kao tvrdnja. U žalbi je navedeno i da je prekršena odredba Kodeksa koja propisuje obavezu novinara da, kad je to neophodno, konsultuje što više izvora, a da je u ovom slučaju ceo tekst zasnovan na izjavama samo jednog sagovornika. „Imajući u vidu društveno-politički kontekst u kojem su izbeglice napustile svoje domove i zemlje, potpuno je neprihvatljivo i irelevantno za razumevanje velkog talasa migracija, stavljanje u prvi plan njihove verske pripadnosti, a posebno govoriti o ’riziku od islamizacije’, koji ničim nije potkrepljen“, ističe se, između ostalog, u žalbi i dodaje da se ukazivanjem na vojnu sposobnost izbeglica islamske veroispovesti, „jasno nastoji napraviti veza sa militantnim pojedincima i organizacijama, pri čemu takvo poistovaćivanje nesumnjivo predstavlja akt diskriminacije.“

U odgovoru na žalbu, Marija Kordić, zamenik glavnog i odgovornog urednika „Kurira“, navela je da žalbu „Praxisa“ nije ni trebalo prihvatiti,  jer nemaju ovlašćenje da zastupaju prava migranata, a da kad je reč o samom tekstu treba imati u vidu širi kontekst. „Ako je neko korektno izveštavao o stanju nesrećnih migranata, onda je to svakako ’Kurir’. U konkretnom tekstu prenosimo samo stav čoveka koji misli drugačije od onoga što je proteklih dana ustanovljeno kao politički korektna misao“, ističe se u odgovoru. Marija Kordić naglašava i da su podaci koji su izneseni u ostatku teksta, o profilu prosečnog migranta, samo ponavljanje informacija koje su više puta objavljivane i  u drugim medijima.“ Što se tiče zamerke Praxisa da je u tekstu navedeno da se među izbeglicama infiltrirani i militantni borci ISIS, Praxis, ako već tako pomno prati migrantsku krizu, morao bi da zna da je to podatak koji je nekoliko dana ranije izneo lično, pod imenom i prezimenom, generalni sekretar NATO“.

Većina članova Komisije ocenila je da su spornim tekstom prekršene odredbe Kodeksa, jer se njime širi strah od navodne islamizacije Srbije, a da to ničim nije potkrepljeno, odnosno da se čitava priča zasniva na stavu jednog čoveka. Novinar niti je tražio drugo mišljenje, niti je proverio podatke koje sagovornik iznosi, a među kojima ima i potpuno netačnih.

Ostali članovi Komisije smatrali su da je reč samo o jednom u nizu tekstova o temi koja je svaki dan u medijima, te da u dnevnim novina nije uvek moguće imati više sagovornika o nečemu u čemu se svakodnevno piše. Takođe, deo članova Komsije ocenio je da je u ovom slučaju reč samo o tome da je sagovornik izneo mišljenje koje je drugačije od stavova koji su većinski prisutni u medijima i da se ne može tim jednim tekstom izazvati stah od izbeglica ili negativan odnos prema njima, niti je to bila namera autora.

Zbog svega iznetog, članovi Komisije ostali su podeljeni u oceni da li je tekstom prekršen Kodeks i nisu uspeli da usaglase odluku.

Beograd, 24.9.2015.

Predsedavajući
Vlado Mareš

Kompletan žalbeni postupak