Ringier Axel Springer protiv portala www.juznasrbija.infoNa osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Tamara Skrozza, Marija Kordić, Petar Jeremić, Stojan Marković, Zlatko Čobović, Vladimir Radomirović, Nevena Krivokapić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević , na sednici održanoj 24.9.2015. godine, jednoglasno izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstom “Skandal u Nišu: Maloletnice se prostituišu za 500 dinara koje troše po kafićima”, objavljenim 8. juna 2015. godine, portal “Južna Srbija Info” prekršio je tačku 1. Odeljka IX (Poštovanje autorstva) Kodeksa novinara Srbije o obavezi medija i novinara da primenjuju važeće zakonodavstvo o zaštiti autorskih prava i da, kada dobiju dopuštenje za reporodukciju iz drugog izvora, to čine uz uvažavanje autora i uz navođenje izvora.


OBRAZLOŽENJE

Advokat “Ringier Axel Springera” podneo je žalbu zbog toga što je “Južna Srbija”, kako je navedeno, “neovlašćeno, bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade, uz označenje drugog medija (“Srbija danas”) kao izvora informacije i pod drugim naslovom, saopštio tekst preuzet iz medija ‘Blic’, čime je prekršio Kodeks novinara Srbije”. “Molimo da primetite da izdavač medija ‘Blic’, a ovde podnosilac žalbe ni na koji način nije obavešten o ovom preuzimanju, niti je od njega zatražena dozvola”, dodaje se u žalbi.

U odgovoru na žalbu redakcije portala “Južna Srbija Info” kaže se da je u spornom tekstu naveden portal “Srbija danas” kao izvor informacije, jer je tekst i preuzet sa tog portala.”Ove činjenice govore da ne možemo da snosimo bilo kakve konsekvence, jer nismo mogli da znamo ko je originalni autor teksta”, ističe se, između ostalog, u odgovoru.

Komsija za žalbe je zaključila da, s obzirom na to da se u tekstu koji je objavio portal “Srbija danas” navodi “Blic”, portal “Južna Srbija Info” mogao je da proveri ko je stvarni autor teksta. Takođe, čak i da su verovali da autorska prava na tekst ima “Srbija danas”, nisu postupili u skladu sa Kodeksom, budući da su preuzeli ceo tekst, ne tražeći dozvolu za preuzimanje. Zbog toga je Komisija jednoglasno odlučila da je portal “Južna Srbija Info” prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije koje se odnose na poštovanje autorskih prava.

Beograd, 24.9.2015.

Predsedavajući
Vlado Mareš

Kompletan žalbeni postupak