Ringier Axel Springer protiv portala www.telegraf.rs INa osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Tamara Skrozza, Marija Kordić, Petar Jeremić, Stojan Marković, Zlatko Čobović, Vladimir Radomirović, Nevena Krivokapić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 24.9.2015. godine, većinom glasova donosi

ODLUKU

Tekstovima “Otkrivene Titove tajne“, „Pakao prostitucije u Nišu“ i „Vojska izgubila spor – mora da plati 32 miliona albanskoj firmi sa Kosova“, objavljenim 7.juna 2015. godine, portal „Telegraf.rs“ prekršio je tačku 1. Odeljka IX (Poštovanje autorstva) Kodeksa novinara Srbije o obavezi medija i novinara da primenjuju važeće zakonodavstvo o zaštiti autorskih prava i da, kada dobiju dopuštenje za reporodukciju iz drugog izvora, to čine uz uvažavanje autora i uz navođenje izvora.

Nalaže se portalu „Telegraf.rs“ da ovu odluku Komisije objavi najkasnije sedam dana od dana dostavljanja odluke.

OBRAZLOŽENJE

Advokat “Ringier Axel Springera” podneo je žalbu zbog toga što je “Telegraf.rs“, kako je navedeno, bez dozvole preuzeo tekstove iz lista“Blic ”, i „saopštio ih bez naznačenja autora“.Kako se ističe u žalbi, prema Kodeksu novinara Srbije, prilikom preuzimanja tekstova iz drugih medija „neophodno je dobiti dozvolu medija iz koga se preuzima informacija, kao i naznačiti autora, a što ovde nije bio slučaj“.

Redakcija „Telegrafa.rs“ nije odgovorila na žalbu.

Komisija za žalbe je zaključila da je „Telegraf.rs“ ispod spornih tekstova naveo i „Blic“ kao izvor, ali da su tekstovi potpisani sa „Telegraf.rs/Izvor: Blic“ iz čega se ne može jasno zaključiti da su tekstovi u celini preuzeti iz „Blica“, već se može pretpostaviti da oba medija imaju autorska prava. Takođe, Komisija je, u skladu sa odlukama koje je ranije donela u sličnim slučajevima, i ovoga puta ocenila da je za preuzimanje tekstova bilo neophodno zatražiti dozvolu autora, odnosno medija. Komisija podseća da su mediji, po Kodeksu, dužni da poštuju važeće zakonodavstvo o zaštiti autorskih prava. Prema Zakonu o autorskim i srodnim pravima, bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade mogu se koristiti dnevne informacije i vesti koje imaju prirodu novinskih izveštaja. U ovom slučaju, preuzeti tekstovi nisu ni vesti, ni izveštaji, već rubrike, odosno intervju. Zbog toga je portal „Telegraf.rs“ bio obavezan da od „Blica“ traži saglasnost za objavljivanje spornih tekstova.

Beograd, 24.9.2015.

Predsedavajući
Vlado Mareš

Kompletan žalbeni postupak