Ringier Axel Springer protiv portala www.kurir.rsNa osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Tamara Skrozza, Petar Jeremić, Stojan Marković, Zlatko Čobović, Vladimir Radomirović, Nevena Krivokapić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 24.9.2015. godine, jednoglasno donosi

ODLUKU

Tekstom “Vojska Srbije izgubila spor”, objavljenim 8. juna 2015. godine u onlajn izdanju, dnevni list “Kurir” prekršio je tačku 1. Odeljka IX (Poštovanje autorstva) Kodeksa novinara Srbije o obavezi medija i novinara da primenjuju važeće zakonodavstvo o zaštiti autorskih prava i da, kada dobiju dopuštenje za reporodukciju iz drugog izvora, to čine uz uvažavanje autora i uz navođenje izvora.

Nalaže se dnevnom listu „Kurir” da ovu odluku Komisije objavi u svom onlajn izdanju najkasnije sedam dana od dana dostavljanja odluke.

OBRAZLOŽENJE

Advokat “Ringier Axel Springera” podneo je žalbu zbog toga što je “Kurir”, kako je navedeno, neovlašćeno preuzeo tekst sa portala “Blic online”, koji je istog dana objavljen i u štampanom izdanju “Blica”. “Skrećemo pažnju da je ‘Kurir’ na svojoj internet strani objavio navedeni članak u njegovom pretežnom delu, neovlašćeno ga saopštivši bez dozvole autora, bez označenja autora i bez plaćanja autorske naknade”, ističe se u žalbi.

U odgovoru na žalbu, zastupnik “Kurira” naglasio je da je sporni tekst preuzet iz “Blica”, ali da je “Blic” potpisan kao izvor, zbog čega su neosnovane tvrdnje podnosioca žalbe da su povređena autrorska prava i prekršen Kodeks novinara. U odgovoru se takođe ističe i da je “Blic” u više navrata neovlašćeno preuzimao tekstove iz “Kurira”.

Komisija za žalbe je zaključila da nije dovoljno to što je “Kurir” naveo “Blic” kao izvor, već je morao od redakcije “Blica” da traži saglasnost za objavljivanje teksta. Uobičajena praksa među redakcijama jeste da se dozvola ne traži ukoliko se preuzima manji deo teksta, odnosno do 30 odsto originalnog teksta. U ovom slučaju tekst objavljen u “Blicu” ima 441 reč, od čega je u “Kuriru” objavljeno 363 reči, dakle znatno više od 30 odsto. Zbog toga je Komisija jednoglasno odlučila da je “Kurir” prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije koje se odnose na poštovanje autorskih prava.

Beograd, 24.9.2015.

Predsedavajući
Vlado Mareš

Kompletan žalbeni postupak