Lokalni antikorupcijski forum Niš (LAF) protiv dnevnog lista „Narodne novine“Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Petar Jeremić, Zoran Ivošević, Tamara Skrozza, Marija Kordić, Zlatko Čobović,Predrag Azdejković, Stojan Marković i Božo Prelević, na sednici održanoj 31.8. 2015. godine, većinom glasova izriče


JAVNU OPOMENU

Neobjavljivanjem odgovora na tekst „Funkcionerski dodatak je tempirana priča”, objavljenim 1. avgusta 2015. godine, dnevni list “Narodne novine” prekršio je tačku 6, Odeljka IV (Odgovornost novinara) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da neguje etiku i kulturu javne reči, da poštuje pravo na odgovor, izvinjenje i ispravku i da blagovremeno objavi odgovarajuću ispravku.


OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podneo je Lokalni antikorupcijaki forum (LAF) iz Niša, jer su “Narodne novine”, kako je navedeno, neprecizno prenele izjavu gradonačlenika Niša “čime sun anele štetu integritetu LAF-a”, a potom odbile da objave ispravku, odnosno odgovor tog tela. Izveštavajući sa konferencije za novinare gradonačelnika Zorana Perišića, koji je komentarisao zahtev LAF-a da funcioneri vrate u gradski budžet “funkcionerski dodatak”, koji su tri godine nezakonito primali, “Narodne novine” su, kako se ističe u žalbi, navele da je Perišić rekao da je u LAF-u sedam od 11 članova u direktnom sukobu interesa. LAF je redakciji uputio odgovor, koji nije objavljen. LAF je u žalbi naveo i da izjava gradonačelnika nije verodostojino preneta, jer se odnosila na prethodni, a ne na sadašnji saziv tog tela.

U odgovoru na žalbu “Narodne novine”  su istakle da su izjavu razumele tako da gradonačelnik govori o sadašnjem sazivu, ali da je to moglo biti ispravljeno da je LAF u odgovoru redakciji “eksplicitno skrenuo pažnju na taj propust”. LAF je, međutim, to pomenuo samo uzged, demantujući zapravo gotovo ceo izveštaj sa konferencije za novinare. “Novinar nije dužan da proverava navode iznete na konferenciji za novinare javnih funkcionera, naročito kada su u pitanju vrednosni sudovi”, naglašava se u odgovoru “Narodnih novina” i dodaje da odgovor nije objavljen da bi se sprečila dalja polemika između LAF-a i gradonačelnika. List je, takođe, nakon podnošenja žalbe Savetu za štampu, 15.avgusta 2015. objavio ispravku u kojoj navodi da je pogrešno preneto da je gradonačelnik govorio o aktuelnom sastavu LAF-a.

Komisija za žalbe je jednom od ranijih slučajeva već zaključila da “sprečavanje dalje polemike” ne može biti razlog za izbegavanje obaveze objavljivanja odgovora, odnosno ispravke, pa su i “Narodne novine” ovoga puta bile dužne da objave dostavljeni demanti LAF-a. Većina članova Komisije smatrala je da Kodeks novinara nije prekršen samim tekstom, jer je ono što je gradonačelnik rekao nedovoljno jasno i može se preneti i na način na koji su to uradile “Narodne novine”, ali je redakcija, čak i da je sasvim tačno prenela izjavu gradonačelnika, imala obavezu da onima na koje se informacija odnosi dozvoli da na nju odgovore, odnosno da ospore njenu tačnost. Objavljivanje ispravke dve nedelje kasnije, nakon što se LAF već obratio Savetu za štampu, nije dovoljno i ne može se smatrati postupanjem u skladu sa obavezama iz Kodeksa o objavljivanju ispravki.

Zbog toga je Komisija za žalbe, sa sedam glasova “za”, jednim “uzdržanim” i dva “protiv” odlučila da je prekršen Kodeks novinara Srbije i “Narodnim novinama” izrekla javnu opomenu.

Beograd, 31.8.2015.

Predsedavajući
Vlado Mareš

Kompletan žalbeni postupak