Mreža Žene protiv nasilja protiv dnevnog lista Večernje novostiNa osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Petar Jeremić, Stojan Marković, Tamara Skrozza, Božo Prelević, Marija Kordić i Predrag Azdejković, na sednici održanoj 30.7.2015. godine, većinom glasova donosi

ODLUKU

Tekstom “Žene u krugu porodice pobile 98 muškaraca”, objavljenim 7.juna 2015. godine, dnevni list “Večernje novosti”

1. prekršio je tačku 1 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da izveštava tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno, poštujući pravo javnosti da zna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije,

2. prekršio je i tačku 1 Odeljka II (Nezavisnost od pritiska) po kojoj naslov teksta ne sme da bude u suprotnosti sa njegovom suštinom.

Nalaže se „Večenjim novostima“ da odluku Komisije objave najkasnije u trećem narednom broju od dana dostavljanja odluke.

OBRAZLOŽENJE

Savetu za štampu žalbu je podnela mreža “Žene protiv nasilja”, navodeći da se u spornom članku pogrešno interpretiraju podaci dobijeni od Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, “čime je prekršen Kodeks novinara, a javnost obmanuta”. Kako se navodi u žalbi, u naslovu teksta žene su optužene da su pobile 98 muških članova porodice, dok u tekstu piše da su u taj broj uračunata i ubistva koja su počinili muški članovi porodice. Prema podacima koje je MUP dostavio “Novostima”, a koji su, na osnovu Zakona o dostupnosti informacija od javnog značaja dostavljeni i podnosiocima žalbe, žene su počinile 22 od ukupno 98 ubistava. U mreži “Žene protiv nasilja” ocenjuju da, sem iznošenja netačnih podataka, u tekstu postoji i namera da se žene degradiraju, koja se ogleda i u izjavama sagovornika koji tvrdi da se žene iz koristoljublja služe lažima o preživljenom nasilju. Time su po njima, prekršene i odredbe Kodeksa o novinarskoj pažnji, jer novinar slepo veruje samo jednom izvoru. Takođe, po njihovoj oceni, način na koji se o ovoj temi izveštava dopinosi nerazumevaju fenomena nasilja nad ženama i stvara pogrešnu sliku o njima.

Redakcija “Večernjih novosti” nije odgovorila na žalbu.

Prema mišljenju članova Komisije za žalbe, u naslovu teksta navodi se netačan podatak, koji nije potkrepljen ni samim tekstom, niti tabelom u okviru teksta u kojoj su navedeni svi slučajevi porodičnog nasilja u kojem su ubijeni muškarci. I u naslovu teksta i u naslovu tabele navodi se da su svih 98 muškaraca ubile žene, iako se iz  dostavljenih podataka vidi da su ubice i muškarci, članovi porodice. Ovakvim netačnim naslovom kod čitalaca se stvara utisak da žene masovno ubijaju svoje partnere, iako to činjenice ne potvrđuju.

Članovi Komisije smatraju da je porodično nasilje u kojem su žrtve muškarci tema o kojoj se u javnosti nedovoljno govori, te je svakako potrebno pisati o tome, preneti i iskustava muškaraca žrtava i ukazati na neke specifičnosti nasilja koje čine žene, što je i sadržaj spornog teksta. O ovako važnoj i osetljivoj temi mora se, međutim, pisati na osnovu tačno prenetih i dobro protumačenih podataka, jer je jedino tako moguće čitaocima predstaviti razmere tog fenomena. Ovoga puta to, zbog netačne informacije u naslovu i loše opreme teksta, nije bio slučaj. Komisija je, zato, sa sedam glasova “za” i jednim “uzdržanim” odlučila da su “Večernje novosti” prekršile Kodeks novinara Srbije i naložila listu da ovu odluku objavi.

Beograd, 30.7.2015.

Predsedavajući
Vlado Mareš

Kompletan žalbeni postupak