Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM protiv dnevnog lista Večernje novosti



Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Petar Jeremić, Stojan Marković, Tamara Skrozza, Božo Prelević, Marija Kordić i Predrag Azdejković, na sednici održanoj 30.7.2015. godine, jednoglasno donosi

ODLUKU

Tekstovima “Imenovana, a nije zaposlena”, “Ko bira kadrove”, “Glasala protiv svoje zemlje”, “Otvara se Padnorina kutija”, “Poništene krivične prijave”, “Afere uništile autoritet institucije” i “Nestaje domaći film”, objavljenim od 21.do 28.maja 2015. godine, dnevni list “Večernje novosti” nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.

OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podneo je Komitet pravnika za ljudska prava, uz saglasnost Ane Vučetić, pomoćnice ministra u Ministarstvu kulture i informisanja, zbog serije tekstova u vezi sa Filskim centrom Srbije, kojima se, po oceni podnosioca žalbe, vodi medijska kampanja protiv Ane Vučetić. Tekstovima je, kako je navedeno, na najgrublji način prekršen Kodeks novinara Srbije, između ostalog time što nije poštovano načelo novinarske pažnje, dok autorka tekstova nije vodila računa o izvorima informacija, niti ih je nepristrasno prenosila i proveravala. Ni u jednom od tekstova nije naglašeno da je reč o nepotvrđenim informacijama ili nagađanjima. Novinarka prilikom pisanja serije tekstova, takođe, kako je navedeno u žalbi, nije poštovala pretpostavku nevinosti, uprkos tome što je krivična prijava o kojoj piše odbačena, a Ani Vučenić je samo u jednom od sedam tekstova pružena prilika da odgovori na “neosnovane tvrdnje, koje su, po pravilu, dolazile od nepoznatih i neproverljivih izvora, a koje su prenošene bez naznake da je reč o nagađanjima, spekulacijama i glasinama

Redakcija “Večernjih novosti” nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije nisu se saglasili sa ocenama podnosioca žalbe. “Novosti” se, kroz seriju tekstova, bave situacijom u Filmskom centru Srbije, u okviru koje relevantni sagovornici iznose i kritičke ocene o radu Ane Vučetić, tako da se ne može govoriti o “nepoznatim i neproverljivim izvorima”. Izjave koje se prenose uglavnom su vrednosni sudovi o stručnosti i kredibilitetu pomoćnice ministra. Pretpostavka nevinosti, po oceni članova Komisije, nije narušena jer je u tekstovima navedeno da je krivična prijava odbačena, dok se sumnje u navodne finansijske malverzacije iznose na osnovu izjava više kompetentnih ljudi, koje su zabeležene u dokumentarnom filmu “Centar za pranje novca”.

Komisija smatra da to što se redakcije “Večernjih novosti” u više nastavaka svakodnevno bavi Filmskim centrom Srbije može izazvati sumnju da je reč o nameri da se vodi medijska kampanja protiv, ili u interesu, određenih ljudi, ali Komisija za žalbe ne može da se bavi uređivačkim odlukama. U tekstovima koji su joj dostavljeni nije pronašla greške ili propuste koji bi se mogli smatrati prekršajem Kodeksa novinara Srbije.

Beograd, 30.7.2015.

Predsedavajući
Vlado Mareš

Kompletan žalbeni postupak