Adria Media Group protiv portala Teleprompter IINa osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Petar Jeremić, Stojan Marković, Tamara Skrozza, Božo Prelević i Predrag Azdejković, na sednici održanoj 30.7.2015. godine, većinom glasova donosi

ODLUKU

Tekstom “Smeniti Žiku! Sprega politike i mafije može da ima ozbiljne posledice“ objavljenim 7.jula 2015. godine, portal „Teleprompter.rs“ prekršio je tačke 2 i 5 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara i urednika da prave jasnu razliku između činjenica koje prenose, komentara, pretpostavki i nagađanja, kao i da je sa novinarstvom nespojivo objavljivanje neosnovanih optužbi, kleveta i glasina.

OBRAZLOŽENJE

Žalbi Savetu za štampu podnela je Adria media group, izdavač lista “Kurir”, zbog ponovljenih tvrdnji portala “Teleprompter.rs” da “’Kurir’nije hteo ranije da objavi informaciju da je Žika Gojković misteriozni poslanik koji je u vezi sa ubicom. Dobro obavešten izvor portala Teleprompter.rs otkrio je da je ‘Kurir’ pokušavao da iznudi novac od Gojkovića.

 “Napominjemo da je ‘Teleprompter.rs’ pozivajući se samo na neimenovani izvor, bez provere, objavio tvdrnje za koje ne nudi nikakve dokaze, a u tekstu se sve spekulacije, komentari i nagađanja predstavljaju kao činjenice”, navedeno je, između ostalog u žalbi.

U odgovoru na žalbu, glavni urednik “Telepromptera.rs” Danila Redžepović naveo je da je “Teleprompter.rs” objavio informaciju o kojem poslaniku je reč, koju je “Kurir” prećutao, te se može reći da je “Teleporompter.rs” postupio u skladu sa Kodeksom, a da “Kurir” nije. Tvrdnja da je ‘Kurir’ ‘poznat’ po praksi iznuđivanja novca zasnovana je na činjenici da se o tome pisalo i ranije (u “Blicu”), kao i da je, kako tvdi Redžepović, više puta bio u kontaktu sa ljudima iz političkog života koje su tvrdili da im je “Kurir” tražio novac.

 Članovi Komisije zaključili su da “Teleprtomper.rs” nije ponudio nikakve dokaze za tvrdnju da “Kurir” pokušava da iznudi novac od poslanika. “Reketiranje” je krivično delo i medij koji nekoga optuži za to bi morao da ima ozbiljne dokaze. Objašnjenje da ako više ljudi tvrdi istu stvar, to mora da je istina, koje nudi “Teleprompter.rs”, nedovoljno je za iznošenje tako ozbiljnih optužbi. Spekulacije koje su iznosili i drugi mediji u vezi sa tim da “Kurir” navodno iznuđuje novac su ipak samo spekulacije, budući da niko nikada nije javno rekao da je on njega tražen novac, i “Teleprompter.rs” se ne može pozivati na to kao na kredibilan izvor.

Komisija smatra da ni tekst objavljen u “Kuriru” nije primer dobrog novinarstva, ali to ne opravdava “Telepromter.rs”, koji je postupio suprotno Kodeksu novinara Srbije. Zbog toga je portalu izrečena javna opomena.

Beograd, 30.7.2015.

Predsedavajući
Vlado Mareš

Kompletan žalbeni postupak