Adria Media Group protiv portala Teleprompter INa osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Petar Jeremić, Stojan Marković, Tamara Skrozza, Božo Prelević i Predrag Azdejković na sednici održanoj 30.7.2015. godine, većinom glasova donosi

ODLUKU

Tekstom “Plati da ćutimo: Kurir od poslanika Žike Gojkovića iznuđuje novac zbog švalerske ubice!“, objavljenim 5.jula 2015. godine, portal „Teleprompter.rs“ prekršio je tačke 2 i 5 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara i urednika da prave jasnu razliku između činjenica koje prenose, komentara, pretpostavki i nagađanja, kao i da je sa novinarstvom nespojivo objavljivanje neosnovanih optužbi, kleveta i glasina.

OBRAZLOŽENJE

Žalbi Savetu za štampu podnela je Adria media group, izdavač lista “Kurir”, zbog tvrdnji portala “Teleprompter.rs” da “Kurir” nije objavio ime poslanika koji je u vezi sa bivšom mis Bosne i Hercegovine, koja je osumnjičena da je učestovala u pet ubistava i milionskim pljačkama, iako je ono poznato redakciji, jer od njega “pokušavaju da iznude novac”. Portal navodi da je “Kurir” poznat po ovakvoj praksi i da “godinama iznuđuje novac od kriminalaca iz SPO-a”. “Napominjemo da je ‘Teleprompter.rs’ pozivajući se samo na neimenovani izvor, bez provere, objavio tvdrnje za koje ne nudi nikakve dokaze, a u tekstu se sve spekulacije, komentari i nagađanja predstavljaju kao činjenice”, navedeno je, između ostalog u žalbi.

U odgovoru na žalbu, glavni urednik “Teleporomptera.rs” Danila Redžepović naveo je da je “Telepromter,rs” objavio informaciju o kom poslaniku je reč, koju je “Kurir” prećutao, te se može reći da je “Teleporompter.rs” postupio u skladu sa Kodeksom, a da “Kurir” nije. Tvrdnja da je ‘Kurir’ ‘poznat’ po praksi iznuđivanja novca zasnovana na činjenici da se o tome pisalo i ranije (u “Blicu”), kao i da je, kako tvdi Redžepović, više puta bio u kontaktu sa ljudima iz političkog života koji su tvrdili da im je “Kurir” tražio novac. On je istakao i da je informaciju da je reč o poslaniku Žiki Gojkoviću dobio od njemu bliske osobe, što je sutradan objavio i “Kurir”.

Članovi Komisije zaključili su da “Teleprompter.rs” nije ponudio nikakve dokaze za tvrdnju iznetu i u naslovu teksta – da “Kurir” pokušava da iznudi novac od poslanika. “Reketiranje” je krivično delo i medij koji nekoga optuži za to bi morao da ima ozbiljne dokaze. Objašnjenje da ako više ljudi tvrdi istu stvar, to mora da je istina, koje nudi “Teleprompter.rs”, nedovoljno je za iznošenje tako ozbiljnih optužbi. Spakulacije koje su iznosili i drugi mediji u vezi sa tim da “Kurir” navodno iznuđuje novac su ipak samo spekulacije, budući da niko nikada nije javno rekao da je on njega tražen novac, i “Teleprompter.rs” se ne može pozivati na to kao na kredibilan izvor.

Komisija smatra da ni tekst objavljen u “Kuriru” nije primer dobrog novinarstva, ali to ne opravdava “Telepromter.rs”, koji je postupio suprotno Kodeksu novinara Srbije. Zbog toga je portalu izrečena javna opomena.

Beograd, 30.7.2015.

Predsedavajući
Vlado Mareš

Kompletan žalbeni postupak