Asocijacija Duga protiv lista SvedokNa osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Savetaza štampu u sastavu: Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Petar Jeremić, Stojan Marković, Tamara Skrozza, Marija Kordić, Predrag Azdejković i Božo Prelević, na sednici održanoj 30.7.2015. godine nije uspela da usaglasi odluku o tome da li je „Svedok “tekstom “Ge(j)stapo hara Evropom”, objavljenim 2. juna 2015. godine prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije. “Za” odluku da je Kodeks prekršen glasalo je pet članova Komisije, dok su tr bila “protiv”, tako da nije bilo potrebne dvotrećinske većine svih članova Komisije.

OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podnela je asocijacija “Duga”, smatrajući da su tekstom prekršene Odredbe Kodeksa novinara koje se odnose na zabranu diskriminacije, govora mržnje i podsticanja na nasilje, kao i odredbe koje se odnose na prećutkivanje činjenica koje mogu bitno da utiču na stav javosti o nekom događaju. “U više navrata autor teksta iznosi netačne ili namerno izmenjene informacije kako bi stvorio negativan stav prema LGBT populaciji. Tako imamo vašar protiv homofobije, gde policija postaje ge(j)stapo, a u pitanju je sastanak Udruženja policajaca koji su LGBT”, navodi se, između ostalog, u žalbi. Podnosilac žalbe takođe smatra da se dostojanstvo LGBT populacije vređa i time što se autor prema tome sve vreme odnosi kao prema idoelogiji, te da kolumnista ima pravo na svoje mišljenje, ali nema pravo da iznosi neistine i izvrće činjenice.

Komisija je na prethodnoj sednici već razmatrala žalbu na isti tekst koju je tada podneo Gej lezbejski info centar, ali ni tada odluka nije doneta jer nije bio ispunjen uslov da “za” odluku mora da glasa bar jedan predstavnik svakog osnivača i najmanje jedan predstavnik javnosti. Članovi Komisije ni ovoga puta nisu imali jedinstven stav ni o tome da li su objavljivanjem spornog teksta prekršene odredbe Kodeksa novinara Srbije, ali ni o tome da li uopšte treba razmatrati žalbu. Deo članova Komisije smatrao je da se ne može dva puta odlučivati o istoj stvari, bez obzira na to što nije bilo odluke na prethodnoj sednici,

I ovoga puta većina članova Komisije bila je mišljenja da se spornim kometarom diskriminišu pripadnici LGBT populacije, ali se “za” takvu odluku nije izjasnilo dve trećine od ukupnog broja članova Komisije, te ni ovoga puta nije doneta nikakva odluka.

Beograd,30.7.2015.

Predsedavajući
Vlado Mareš

Kompletan žalbeni postupak