Asocijacija Duga protiv portala Srbin.infoNa osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Savetaza štampu u sastavu: Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Petar Jeremić, Stojan Marković, Tamara Skrozza, Marija Kordić, Predrag Azdejković i Božo Prelević, na sednici održanoj 30.7.2015. godine, nije uspela da usaglasi odluku o tome da li je portal „Srbin.info” tekstom „SVAKA ČAST: Razbijena gej parada u Moldaviji”, objavljenim 8.maja 2015. godine, prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije. “Za” odluku da je Kodeks prekršen glasalo je pet članova Komisije, dok su tri bila “protiv”, tako da nije bilo potrebne dvotrećinske većine svih članova Komisije.

OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podnela je asocijacija “Duga”, smatrajući da su komentarom u naslovu teksta prekršene odredbe Kodeksa novinara koje se odnose na zabranu diskriminacije, govora mržnje i podsticanja na nasilje. “U pitanju je kontekst u koji se stavlja prekidanje jednog gej skupa u Moldaviji i stavljanje medija na stranu nasilnika, čime se promoviše nasilje i zaustavljanje sličnih događaja u Srbiji”, objasnio je,između ostalog, podnosilac žalbe.

Članovi Komisije na prethodnoj sednici, kada je žalbu na isti tekst podneo Gej lezbejski info centar, nisu mogli da se usaglase da li uopšte treba da private žalbu. Komisija nije bila jedinstvena u oceni da li je u ovom slučaju od značaja to što je reč o događaju u Moldaviji, odnosno da li je reč o nečemu što u tolikoj meri odnosi na gej populaciju u Srbiji da bi njihovi predstavnici imali pravo da se obrate Saveta za štampu kao neko smatra da je lično oštećen objavljenim tekstom.

Ovoga puta, Komisija je, većinom glasova, prihvatila da razmatra žalbu, ali njeni članovi nisu imali jedinstven stav o tome da li je objavljivanjem spornog teksta prekršen Kodeks novinara. “Za” odluku da je prekršen Kodeks bila je većina prisutnih, ali nije bilo potrebne dvotrećinske većine ukupnog broja članova Komisije.

Beograd, 30.7.2015.

Predsedavajući
Vlado Mareš

Kompletan žalbeni postupak