Portal „Niške vesti“ protiv Informativnog portala Grada Niša „Niške vesti“ IIINa osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Ivan Cvejić, Petar Jeremić, Stojan Marković, Zoran Ivošević, Vlado Mareš, Tamara Skrozza, Božo Prelević, Marija Kordić i Predrag Azdejković na sednici održanoj 25.6.2015. godine, jednoglasno donosi

ODLUKU      

Fotografijom u okviru teksta “Postavljen krst u čast Konstatntinu Velikom na Viniku”, objavljenom 20.aprila 2015. godine, „Informativni portal Grada Niša Niške vesti“ nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.

OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podneo je Miljan Ristović, izdavač “Portala Niške vesti”, navodeći da “Informativni portal Grada Niša Niške vesti” neovlašćeno preuzeo fotografiju koju je u okviru teksta “KONAČNO : na brdu Vinik iznad Niša postavljen krst!”, objavio18. aprila 2015. godine, i na koju podnosilac žalbe polaže autorsko pravo. “U očitoj nameri da ‘Informativni portal Grada Niša Niške vesti’ prikrije preuzimanje ove fotografije, ona je neznatno skraćena (gore i dole), rotirana po horizontali i kloniranjem pojedinih delova drastično promenjena. Tako su kuće i jedna zgrada sa originalne fotografije ‘nestale’, odnosno prekrivene su drvećem i drugom zgradom, koje su klonirane sa iste slike”, isitiče se, između ostalog u žalbi.

U odgovoru na žalbu Violeta Milićević, glavna i odgovorna urednica “Gradskog portala Grada Niša Niške vesti” navela je da su sliku dobili od kolega sa RTV Belle amie, sa kojima često sarađuju. “Sliku su kolege iz te medijske kuće skinule iz njihovog video zapisa i obradile tako da smo mogli da je iskoristimo uz naš tekst”, objašnjava se u odgovoru na žalbu.

Komisija za žalbe je zaključila da link koji je dostavljen u odgovoru na žalbu ne vodi ka zapisu sa kojeg je navodno “skinuta” fotografija. Međutim, Komisija nije mogla da utvrdi da li je fotografija zaista preuzeta sa portala podnosioca žalbe, budući da je izmenjena toliko da uopšte ne odgovara fotografiji objavljenoj na “Portalu Niške vesti”. Članovi Komisije ocenili su da je bilo potrebno obaviti više operacija kako bi se originalna fotografija izmenila toliko da odgovara fotografiji objavljenoj na “Informativnom portalu Grada Niša Niške vesti”, te je nejasno i zbog čega bi ulagali toliki napor, umesto da sami snime krst koji je svima dostupan za fotografisanje.Takođe,  objavljena fotografija se toliko razlikuje od originala da se uopšte više ne može govoriti da je reč o istoj fotografiji. Da li je ona nastala na način na koji je to opisao podnosilac žalbe, Komisija nije mogla da utvrdi.

 

Beograd, 25.6.2015.

Predsedavajući
Ivan Cvejić