Portal „Niške vesti“ protiv Informativnog portala Grada Niša „Niške vesti“ IINa osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Ivan Cvejić, Petar Jeremić, Stojan Marković, Zoran Ivošević, Vlado Mareš, Tamara Skrozza, Božo Prelević, Marija Kordić i Predrag Azdejković na sednici održanoj 25.6.2015. godine, jednoglasno donosi

ODLUKU

Odbacuje se žalba “Portala Niške vesti” na “Informativni portal Grada Niša Niške vesti” zbog korišćenja naziva “portal Niške vesti”.

Komisija je zaključila da ovo pitanje izlazi iz okvira njene nadležnosti.

OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podneo je Miljan Ristović, izdavač “Portala Niške vesti”, navodeći da “Informativni portal Grada Niša Niške vesti” kontinuirano koristi naziv portal čiji je vlasnik. “Pored istog domenskog imena (niskevesti) koje koristi, ‘Informativni portal Grada Niša Niške vesti’ u svojim tekstovima navodi da njihovi sagovornici izjave daju za ‘portal Niške vesti’”, ističe se, između ostalog, u žalbi.  Po mišljenju podnosioca žalbe, time se čitaoci dovode u zabludu i krše standardi profesionalnog novinarstva.

U odgovoru na žalbu, Violeta Milićević, glavna i odgovorna urednica “Gradskog portala Grada Niša Niške vesti” , istakla je da je taj portal registrovan pre portala čiji je vlasnik podneo žalbu, te da prilikom upotrebe naziva portal Niške vesti “portal” pišu malim slovom iz čega je jasno da nije reč o nazivu portala. Na kraju se navodi i da su spremni na ustupke, te da ubuduće neće u tekstovima navoditi da je sagovornik dao izjavu za “portal Niške vesti”.

Komisija za žalbe je zaključila da je u njenoj nadležnosti razmatranje žalbi koje se odnose na objavljene sadržaje, te da pitanje upotrebe domena ili naziva medija, nije u nadležnosti Saveta za štampu.

Beograd, 25.6.2015.

Predsedavajući
Ivan Cvejić