Portal „Niške vesti“ protiv Informativnog portala Grada Niša „Niške vesti“ INa osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Ivan Cvejić, Petar Jeremić, Stojan Marković, Zoran Ivošević, Vlado Mareš, Tamara Skrozza, Božo Prelević, Marija Kordić i Predrag Azdejković, na sednici održanoj 25.6.2015. godine, jednoglasno donosi

ODLUKU

Tekstom „Pare ne žali, dušu razgali“, objavljenim 25.maja 2015. godine, „Informativni portal Grada Niša Niške vesti“ nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.  

OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podneo je Miljan Ristović, izdavač “Portala Niške vesti”, navodeći da je “Informativni portal Grada Niša Niške vesti” neovlašćeno preuzeo tekst iz glasila čiji je vlasnik, bez navođenja izvora. On je istakao da je “Portal Niške vesti” tekst objavio uz saglasnost autora novinara Miše Ristovića, a da je isti tekst na “Informativnom portalu Grada Niša Niške vesti” objavljen sa potpisom drugog autora – Milana Novakovića, čime je učinjen plagijat.

U odgovoru na žalbu, Violeta Milićević, glavna i odgovorna urednica “Gradskog portala Grada Niša Niške vesti”objasnila je da je portal tekst preuzeo sa Fejsbuk strane “Ja sam iz Niša”, koju uređuje Milan Novaković i uz njegovu saglasnost. Tek naknadno redakcija je utvrdila da je zapravo reč o teksu koju su 2004.godine objavile “Večernje novosti”. “Redakcija ‘Niške vesti.rs’ spremna je da se izvini kolegama iz ‘Večernjih novosti’ zbog načinjene greške, da stavi ime autora, izvor i link prema spornom tekstu, ali ne vidimo zašto se zbog toga žali ‘Portal Niške vesti.info’”, isitče se u odgovoru.

Podnosilac žalbe je naknadno objasnio da je tekst na tom portalu objavljen uz odobrenje autora teksta, da je autorsko delo stvoreno u radnom odnosu, te da autor, po isteku roka od pet godina, stiče isključiva imovinska prava na delu.

Članovi Komisije za žalbe zaključili su da “Portal Niške vesti” nije dokazao da je “Informativni portal Grada Niša NIške vesti” tekst preuzeo od njih, s obzirom na to da je očigledno isti tekst objavljivan u više medija, kao i na društvenim mrežama, te da je “Informativni portal Grada Niša Niške vesti” ponudio dokaze da je tekst preuzeo iz drugog izvora, ne znajući da je dozvolu za objavljivanje zatražio od osobe koja nije autor. “Portal Niške vesti”, takođe, nije dokazao da raspolaže autorskim pravima na sporni tekst, sem što je naveo da je “tekst objavljen uz saglasnost autora”, koji na tom portalu nije ni potpisan. Zbog toga, Komisija je jednoglasno odlučila da u svom slučaju nisu prekršene odredbe Kodeksa novinara Srbije.

Beograd, 25.6.2015.

Predsedavajući
Ivan Cvejić