Gej lezbejski info centar protiv portala Srbin.infoNa osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Ivan Cvejić, Petar Jeremić, Stojan Marković, Zoran Ivošević, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Marija Kordić i Božo Prelević, na sednici održanoj 25.6.2015. godine nije uspela da usaglasi odluku o tome da li je Gej lezbejski inf centar bio ovlašćen da podnese žalbu na tekst „SVAKA ČAST: Razbijena gej parada u Moldaviji”, objavljen 8. maja 2015. godine na portalu “Srbin.info”, odnosno da li Komisija treba da prihvati da razmatra ovu žalbu.

“Za” odluku da je žalbu podneo ovlašćeni podnosilac glasala su četiri člana Komisije, dok su četiri bila “protiv”, tako da potrebne većine nije bilo ni za jednu odluku. Komisija zbog toga nije odlučivala o tome da li je sporni tekst objavljen u skladu sa Kodeksom novinara Srbije.

OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podneo je Gej lezbejski info centar, smatrajući da su komentarom u naslovu teksta prekršene odredbe Kodeksa novinara koje se odnose na zabranu diskriminacije, govora mržnje i podsticanja na nasilje. “U pitanju je kontekst u koji se stavlja prekidanje jednog gej skupa u Moldaviji i stavljanje medija na stranu nasilnika, čime se promoviše nasilje i zaustavljanje sličnih događaja u Srbiji”, objasnio je,između ostalog, podnosilac žalbe.

Redakcija portala “Srbin.info” ocenila je žalbu kao “pokušaj gej lobija da ugasi ‘Srbin.info’”, odnosno kao nameru Saveta za štampu da “u interesu svojih osnivača, finansijera ili nekih drugih skrivenih interesa, ostvari faktički uticaj na uređivačku politiku jednog apsolutno nezavisnog medija”, koji nije u nadležnosti Saveta. “Što se samog teksta tiče, radi se o informaciji koja je preneta i preuzeta od drugog internet medija – Fakti, i ovim tekstom je samo preneta nesporna vest da gej parade u Moldaviji nije održana“, ističe se odgovoru.

Članovi Komisije nisu imali jedinstven stav o tome da li je u ovom slučaju od značaja to što je reč o događaju u Moldaviji, odnosno da li je reč o nečemu što u tolikoj meri odnosi na gej populaciju u Srbiji da bi njihovi predstavnici imali pravo da se obrate Saveta za štampu kao neko smatra da je lično oštećen objavljenim tekstom. Deo članova Komisije mislio je da podrška razbijanju gej parade u drugoj zemlji nema direktne veze sa pripadnicima te populacije u Srbiji, te da jedna nevladina organizacija iz Srbije ne može da zastupa prava LGBT populacije iz druge zemlje. Ostali članovi Komisije smatrali su da podnosilac žalbe jeste ovlašćen, budući da nije od značaja gde se događaj desio, već kako je interpretiran. Nesumnjiva podrška “razbijanju” gej parade, nosi, po njima poruku da tako treba postupiti i ovde, čime se posredno poziva na mržnju i nasilje prema LGBT osobama u Srbiji.

Kako su “za” odluku da se žalba uzme u razmatranje glasala četiri člana Komisije, dok su četiri bila “protiv”, Komisija nije ni odlučivala o eventualnom kršenju Kodeksa u ovom slučaju.

Beograd, 25.6.2015.

Predsedavajući
Ivan Cvejić