Đorđe Tomić protiv dnevnog lista „Kurir“Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Ivan Cvejić, Petar Jeremić, Stojan Marković, Zoran Ivošević, Zlatko Čobović, Vlado Mareš, Tamara Skrozza, Ljiljana Smajlović, Božo Prelević i Predrag Azdejković na sednici održanoj 28.5. 2015. godine, jednoglasno donosi

ODLUKU

Tekstom “Zahrkao usred radnog vremena”, objavljenim 29.marta 2015. godine, dnevni list “Kurir” nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.

Odluka Komisije biće objavljena i na veb sajtu Saveta za štampu (www.savetzastampu.rs) i dostupna javnosti.

OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podneo je advokat Đorđa Tomića, pomoćnika predsednika opštine Šid, zbog kršenja Kodeksa novinara u delu koji se odnosi na obavezu novinara da poslu pristupa sa dužnom profesionalnom pažnjom. Podnosilac žalbe smatra da mu je objavljivanjem fotografije i netačnim tvrdnjama u tekstu da spava na radom mestu naneta uvreda i narušen ugled. “Da je novinar, autor teksta postupio savesno i pažljivo, prilikom provere navoda svoga izvora i kako je fotografija nastala, utvrdio bi da je on taj dan došao na posao posle 15 dana bolovanja, da je doneo doznake za bolovanje, da je bio u svojoj kancelariji u društvu sa kolegom koji sedi sa njim u istoj kancelariji”,  da je u kancelaruju došao vozač predsednika opštine koji ga je snimio u trenutku kada se zbog bolova u nozi namestio u takav položaj da je ispružio nogu i zabacio glavu unazad, navedno je, između ostalog, u žalbi. U žalbi se dodaje da je novinar informaciju da Tomić spava u kancelariji mogao da dobije od osobe koja ga je fotografisala ili od njegovog pretpostavljenog, koji je fotografije umnožio i delio članovima Opštinskog odbora Srpska radikalne stranke, čiji su i on i Tomić članovi.

U odgovoru na žalbu pomoćnik glavnog urednika “Kurira” Marija Kordić navela je da je novinar fotografiju pronašao na internetu, da mu je njenu autentičnost potvrdio izvor iz opštine Šid, da je potom pozvao Tomića i doslovno preneo objašnjenje koje je dao (što ni podnosilac žalbe ne spori). Novinar se nije bavio time kako je fotografija nastala, niti je za to bilo razloga, jer je tema bila kako se Tomić ponaša na poslu, a na fotografiji se jasno vidi da spava.

Članovi Komisije su zaključili da je novinar postupio u skladu sa Kodeksom – proverio je autentičnost fotografije, pozvao Đorđa Tomića i tačno preneo njegov odgovor kako je fotografija nastala. U naslovu i tekstu je opisano ono što se vidi na slici, a Tomiću je data prilika da je objasni. Kako je reč o javnom funkcioneru, razumljivo je interesovanje medija za objavljivanje ovakve fotografije, a čitaocima je ostavljeno da zaključe da li je objašnjenje koje je Tomić dao ubedljivo i logično.

Zbog svega toga, Komisija je jednoglasno odlučila da “Kurir” nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.

Beograd, 28.5.2015.


Predsedavajući
Ivan Cvejić